Eğitim Bilgileri

Doktora, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr) (Tıp), Türkiye 2011 - 2017
Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Yl) (Tezli) (Eczacılık), Türkiye 2007 - 2010
Yüksek Lisans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye 2006 - 2007
Lisans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Ve Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye 2002 - 2006

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, NON-ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI MODELİNDE OKSİSİTEROLLERİN LİPİD METABOLİZMASI VE ENDOPLAZMİK RETİKULUM YOLAĞINA ETKİSİ, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr) (Tıp), 2017
Yüksek Lisans, Hiperlipidemi yapılmış farelerin kanlarında oksidlenmiş düşük dansiteli lipoprotein ve lipid peroksidasyonun değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Yl) (Tezli) (Eczacılık), 2010

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Öğretim Görevlisi Dr., Marmara Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, 2016 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Şahin A., Yılmaz B., Atasoy B. M. , Bozkurt S., Gündüz O., Bayraklı F., Nalbant Aldanmaz A., TÜBİTAK Projesi, Birinci Jenerasyon Proteazom İnhibitörü Bortezomib ile İkinci Jenerasyon Proteazom İnhibitörü Carfilzomib’xxin Glioblastoma Multiforme Üç Boyutlu Hücre Kültüründe Anti-Tümör ve Nöral Hücre Toksisitesi Cevabının İncelenmesi, 2018 - 2021
Şahin A., Kaptanoğlu E., Güvenç Y., Atasoy B. M. , Bozkurt S., Pınar E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Omurilik Yaralanmasında Travma Sonrası Erken Dönemde Uygulanan Düşük Doz İyonize Radyasyon ve Eritropoietinin Sekonder Hasarın Önlenmesinde Etkisinin İncelenmesi, 2016 - 2018
Kartal Özer N., Yılmaz B., Sözen A. E. , TÜBİTAK Projesi, Hiperkolesterolemi ile Oluşturulan Non Alkolik Karaciğer Yağlanmasında Karaciğerdeki Moleküler Mekanizmanın İncelenmesi, 2015 - 2018
Şahin A., Kartal Özer N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı modelinde oksisterollerin lipit metabolizması ve enoplazmik retikulum stres yolağına etkisi (Doktora Tez projesi), 2015 - 2017
Yılmaz B., Kartal Özer N., Koçtürk A. S. , TÜBİTAK Projesi, Proteazom İnhibisyonu Ve Şaperon Aracılı Otofaji İnhibisyonu Kombinasyonunun Meme Kanseri Hücrelerinde Apoptoz Ve Otofaji Açısından Değerlendirilmesi, 2013 - 2015
Şahin A., Emekli N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hiperlipidemi yapılmış farelerin kanlarında oksidlenmiş düşük dansiteli lipoprotein ve lipid peroksidasyonun değerlendirilmesi, 2009 - 2010

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Society For Free Radical Research - Europe, Üye, 2014 - Devam Ediyor
Türk Biyokimya Derneği, Üye, 2014 - Devam Ediyor

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Şahin A., Cell Death Symposium 2019, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Ekim 2019

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

8th Multidisciplinary Cancer Research Congress, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2021
42nd FEBS CONGRESS, Katılımcı, Yerushalayim, İsrail, 2017
Society for Free Radical Research – Europe (SFRR-E) 2014 Meeting, Katılımcı, Paris, Fransa, 2014

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):51
h-indeksi (WOS):3