Education Information

Doctorate, Marmara University, Institute of Health Sciences, Biyokimya (Dr) (Tıp), Turkey 2011 - 2017
Post Graduate, Marmara University, Institute of Health Sciences, Biyokimya (Yl) (Tezli) (Eczacılık), Turkey 2007 - 2010
Post Graduate, Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey 2006 - 2007
Under Graduate, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Ve Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey 2002 - 2006

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, NON-ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI MODELİNDE OKSİSİTEROLLERİN LİPİD METABOLİZMASI VE ENDOPLAZMİK RETİKULUM YOLAĞINA ETKİSİ, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr) (Tıp), 2017
Post Graduate, Hiperlipidemi yapılmış farelerin kanlarında oksidlenmiş düşük dansiteli lipoprotein ve lipid peroksidasyonun değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Yl) (Tezli) (Eczacılık), 2010

Research Areas

Health Sciences, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Lecturer PhD, Marmara University, Institute Of Neurological Sciences, 2016 - Continues

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Şahin A., Yılmaz B., Atasoy B. M. , Bozkurt S., Gündüz O., Bayraklı F., Nalbant Aldanmaz A., TUBITAK Project, Birinci Jenerasyon Proteazom İnhibitörü Bortezomib ile İkinci Jenerasyon Proteazom İnhibitörü Carfilzomib’xxin Glioblastoma Multiforme Üç Boyutlu Hücre Kültüründe Anti-Tümör ve Nöral Hücre Toksisitesi Cevabının İncelenmesi, 2018 - 2021
Şahin A., Kaptanoğlu E., Güvenç Y., Atasoy B. M. , Bozkurt S., Pınar E., Project Supported by Higher Education Institutions, Omurilik Yaralanmasında Travma Sonrası Erken Dönemde Uygulanan Düşük Doz İyonize Radyasyon ve Eritropoietinin Sekonder Hasarın Önlenmesinde Etkisinin İncelenmesi, 2016 - 2018
Kartal Özer N., Yılmaz B., Sözen A. E. , TUBITAK Project, Hiperkolesterolemi ile Oluşturulan Non Alkolik Karaciğer Yağlanmasında Karaciğerdeki Moleküler Mekanizmanın İncelenmesi, 2015 - 2018
Şahin A., Kartal Özer N., Project Supported by Higher Education Institutions, Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı modelinde oksisterollerin lipit metabolizması ve enoplazmik retikulum stres yolağına etkisi (Doktora Tez projesi), 2015 - 2017
Yılmaz B., Kartal Özer N., Koçtürk A. S. , TUBITAK Project, Proteazom İnhibisyonu Ve Şaperon Aracılı Otofaji İnhibisyonu Kombinasyonunun Meme Kanseri Hücrelerinde Apoptoz Ve Otofaji Açısından Değerlendirilmesi, 2013 - 2015
Şahin A., Emekli N., Project Supported by Higher Education Institutions, Hiperlipidemi yapılmış farelerin kanlarında oksidlenmiş düşük dansiteli lipoprotein ve lipid peroksidasyonun değerlendirilmesi, 2009 - 2010

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Society For Free Radical Research - Europe, Member, 2014 - Continues
Turkish Biochemical Society, Member, 2014 - Continues

Tasks In Event Organizations

Şahin A., Cell Death Symposium 2019, Scientific Congress, İstanbul, Turkey, Ekim 2019

Invited Congress and Symposium Activities

8th Multidisciplinary Cancer Research Congress, Attendee, İstanbul, Turkey, 2021
42nd FEBS CONGRESS, Attendee, Yerushalayim, Israel, 2017
Society for Free Radical Research – Europe (SFRR-E) 2014 Meeting, Attendee, Paris, France, 2014

Citations

Total Citations (WOS):51
h-index (WOS):3