BÜŞRA ELÇİÇEĞİ


Institute of Educational Sciences

Turkish and Social Science Education

Department of Social Sciences Education

Biography

Selçuklu/ Konya doğumluyum. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Anabilim dalında, Sosyal Bilgiler Eğitimi bölümünde Arş.Gör. olarak çalışmakta ve aynı kurumda alanım üzerine doktora eğitimim devam etmektedir. Aynı zamanda Sosyoloji mezunu olup disiplinler arası çalışmalar yürütmekte ve Öğretmenlik Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon derneği bünyesinde çalışmalar yapmaktayım. Osmanlıca, Ermenice, Türk İşaret dili alanlarında eğitimim bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak Türk Eğitim Tarihi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme, Akreditasyon alanlarında akademik yayınlar yapmaktayım.

Education Information

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Degree

Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Adalet, Turkey

2019 - Continues

2019 - Continues

Doctorate

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Turkey

2016 - 2019

2016 - 2019

Postgraduate

Kütahya Dumlupinar University, Graduate School Of Educatıonal Scıences, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Turkey

2014 - 2019

2014 - 2019

Undergraduate

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Sogıology, Turkey

2012 - 2016

2012 - 2016

Undergraduate

Kütahya Dumlupinar University, Faculty Of Educatıon, Turkey

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

A2 Elementary

A2 Elementary

Armenian

Certificates, Courses and Trainings

2020

2020

EPDAD, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi program değerlendirme ziyareti

Other

Gaziantep Üniversitesi

2019

2019

3.Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (İTEAC), Tanzimat’tan Günümüze Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Değer Yargılarında Yaşanan Dönüşümler

Other

Ted Üniversitesi

2019

2019

3.Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (İTEAC), Öğretmenlere Alternatif Bir Yaklaşım: Etkileşimli Müze Eğitimi

Other

Ted Üniversitesi

2019

2019

3.Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (İTEAC), MEB 2023 Vizyonun ’da Yer Alan İmam Hatip Ortaokulları ile İlgili Hedeflere İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri

Other

Ted Üniversitesi

2019

2019

8.Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES), Türkiye ve Afganistan Sosyal Bilgiler Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

Other

Ankara Üniversitesi

2019

2019

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES), Maârif Salnâmelerine göre Halep İdadîsinde Okutulan Derslerin Sosyal Bilgiler Disiplinleri Açısından Karşılaştırılması

Other

Ankara Üniversitesi

2019

2019

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi (UEYAK), Maârif Salnâmelerine Göre İdlib Kazasında Müslüman Okulları’nda Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri (H.1316-1321/M.1898-1904)

Other

Marmara Üniversitesi

2019

2019

3. Uluslararası Ders Kitapları Sempozyumu (DEKUS), Afganistan Tarih Kitabı ile Türkiye İnkılap Tarihi Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı Analizi

Other

Yıldız Teknik Üniversitesi

2019

2019

3..Uluslararası Ders Kitapları Sempozyumu (DEKUS), Afganistan Ders-İ İçtimâi (Sosyal Bilgiler) Kitap İncelemesi

Other

Yıldız Teknik Üniversitesi

2019

2019

3.Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (İSOEVA), Halep Eyaletine Tabiî Antakya Sancağı’nda Eğitim-Öğretim Faaliyetleri (H.1316-1321/M.1898-1904),

Other

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

2019

2019

2.Uluslararası Ders Kitapları Sempozyumu (DEKUS), Afganistan Ders-İ İçtimâi (Sosyal Bilgiler) Kitap İncelemesi

Other

Marmara Üniversitesi

2019

2019

EPDAD (Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), Değerlendirici Eğitim Çalıştayı

Other

EPDAD (Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)

2019

2019

EPDAD (Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), Sürekli gelişim Çalıştayı

Other

EPDAD (Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)

2019

2019

Ermenice Kursu

Other

Hrant Dink Vakfı

2018

2018

10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Maârif Salnâmelerine göre Urfa Sancağı’nda Eğitim ve Öğretim (H.1316-1321/M.1898-1904)

Other

Hitit Üniversitesi

2017

2017

Diction, Cem Öğretir

Other

Rodos Grup

2017

2017

Effective Communıcation , Cem Öğretir

Other

Rodos Grup

2017

2017

Body Language , Cem ÖĞRETİR

Other

Rodos Grup

2017

2017

Diksiyon Eğitimi

Other

Kütahya-Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu

2017

2017

Türk İşaret Dili

Other

Kütahya-Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu

2016

2016

Global Connections and Social Studies Education

Other

The University of Iowa, U.S.A

2016

2016

Osmanlıca Kolay Metinler

Other

Konya-Meram Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu

2011

2011

Bilgisayar Kullanımı

IT

Konya-Meram Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Philosophy, History, Geography, Sociology, Anthropology, Science, Technology and Society, Law, Political Science, Education, Educational Sciences, Elementary School Education, Education in Social Sciences, Vocational Education, Teacher Training, Creative Drama in Education

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Research Assistant

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Turkish Language And Social Sciences Educatıon

2019 - 2020

2019 - 2020

Research Assistant

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Öğretmenlere Alternatif Bir Yaklaşım: Etkileşimli Müze Eğitimi

Elçiçeği B.

3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (İTEAC), Ankara, Turkey, 30 November - 01 December 2019, pp.361-374 Creative Commons License

2019

2019

HALEP EYALETİNE TABİÎ ANTAKYA SANCAĞI’NDA EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ (H.1316-1321/M.1898-1904)

Elçiçeği B.

3.Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (İSOEVA), İstanbul, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.111-124 Creative Commons License