BÜŞRA ELÇİÇEĞİ


Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Biyografi

Selçuklu/ Konya doğumluyum. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Anabilim dalında, Sosyal Bilgiler Eğitimi bölümünde Arş.Gör. olarak çalışmakta ve aynı kurumda alanım üzerine doktora eğitimim devam etmektedir. Aynı zamanda Sosyoloji mezunu olup disiplinler arası çalışmalar yürütmekte ve Öğretmenlik Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon derneği bünyesinde çalışmalar yapmaktayım. Osmanlıca, Ermenice, Türk İşaret dili alanlarında eğitimim bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak Türk Eğitim Tarihi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme, Akreditasyon alanlarında akademik yayınlar yapmaktayım.

Eğitim Bilgileri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Ön Lisans

İstanbul Üniversitesi, Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Adalet, Türkiye

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doktora

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkiye

2016 - 2019

2016 - 2019

Yüksek Lisans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkiye

2014 - 2019

2014 - 2019

Lisans

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

2012 - 2016

2012 - 2016

Lisans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

A2 Temel

A2 Temel

Ermenice

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

EPDAD, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi program değerlendirme ziyareti

Diğer

Gaziantep Üniversitesi

2019

2019

3.Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (İTEAC), MEB 2023 Vizyonun ’da Yer Alan İmam Hatip Ortaokulları ile İlgili Hedeflere İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri

Diğer

Ted Üniversitesi

2019

2019

3.Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (İTEAC), Öğretmenlere Alternatif Bir Yaklaşım: Etkileşimli Müze Eğitimi

Diğer

Ted Üniversitesi

2019

2019

3.Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (İTEAC), Tanzimat’tan Günümüze Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Değer Yargılarında Yaşanan Dönüşümler

Diğer

Ted Üniversitesi

2019

2019

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES), Maârif Salnâmelerine göre Halep İdadîsinde Okutulan Derslerin Sosyal Bilgiler Disiplinleri Açısından Karşılaştırılması

Diğer

Ankara Üniversitesi

2019

2019

8.Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES), Türkiye ve Afganistan Sosyal Bilgiler Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

Diğer

Ankara Üniversitesi

2019

2019

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi (UEYAK), Maârif Salnâmelerine Göre İdlib Kazasında Müslüman Okulları’nda Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri (H.1316-1321/M.1898-1904)

Diğer

Marmara Üniversitesi

2019

2019

3. Uluslararası Ders Kitapları Sempozyumu (DEKUS), Afganistan Tarih Kitabı ile Türkiye İnkılap Tarihi Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı Analizi

Diğer

Yıldız Teknik Üniversitesi

2019

2019

3..Uluslararası Ders Kitapları Sempozyumu (DEKUS), Afganistan Ders-İ İçtimâi (Sosyal Bilgiler) Kitap İncelemesi

Diğer

Yıldız Teknik Üniversitesi

2019

2019

3.Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (İSOEVA), Halep Eyaletine Tabiî Antakya Sancağı’nda Eğitim-Öğretim Faaliyetleri (H.1316-1321/M.1898-1904),

Diğer

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

2019

2019

2.Uluslararası Ders Kitapları Sempozyumu (DEKUS), Afganistan Ders-İ İçtimâi (Sosyal Bilgiler) Kitap İncelemesi

Diğer

Marmara Üniversitesi

2019

2019

EPDAD (Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), Değerlendirici Eğitim Çalıştayı

Diğer

EPDAD (Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)

2019

2019

EPDAD (Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), Sürekli gelişim Çalıştayı

Diğer

EPDAD (Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)

2019

2019

Ermenice Kursu

Diğer

Hrant Dink Vakfı

2018

2018

10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Maârif Salnâmelerine göre Urfa Sancağı’nda Eğitim ve Öğretim (H.1316-1321/M.1898-1904)

Diğer

Hitit Üniversitesi

2017

2017

Body Language , Cem ÖĞRETİR

Diğer

Rodos Grup

2017

2017

Diction, Cem Öğretir

Diğer

Rodos Grup

2017

2017

Effective Communıcation , Cem Öğretir

Diğer

Rodos Grup

2017

2017

Diksiyon Eğitimi

Diğer

Kütahya-Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu

2017

2017

Türk İşaret Dili

Diğer

Kütahya-Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu

2016

2016

Global Connections and Social Studies Education

Diğer

The University of Iowa, U.S.A

2016

2016

Osmanlıca Kolay Metinler

Diğer

Konya-Meram Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu

2011

2011

Bilgisayar Kullanımı

Bilişim

Konya-Meram Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Felsefe, Tarih, Coğrafya , Sosyoloji, Antropoloji, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Hukuk , Siyaset Bilimi , Eğitim, Eğitim Bilimleri, İlköğretim, Sosyal Bilimler Eğitimi, Mesleki Eğitim, Öğretmen Eğitimi, Eğitimde Yaratıcı Drama

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2019 - 2020

2019 - 2020

Araştırma Görevlisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Öğretmenlere Alternatif Bir Yaklaşım: Etkileşimli Müze Eğitimi

Elçiçeği B.

3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (İTEAC), Ankara, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.361-374 Creative Commons License

2019

2019

HALEP EYALETİNE TABİÎ ANTAKYA SANCAĞI’NDA EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ (H.1316-1321/M.1898-1904)

Elçiçeği B.

3.Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (İSOEVA), İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.111-124 Creative Commons License