Res. Asst. HAYRUNİSA İÇEN


Institute of Health Sciences,


Research Areas: Health Sciences

Metrics

Publication

10

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2018 - Continues

2018 - Continues

Doctorate

Marmara University, Institute of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetic, Turkey

2015 - 2018

2015 - 2018

Postgraduate

Marmara University, Institute of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetic, Turkey

2009 - 2013

2009 - 2013

Undergraduate

Ataturk University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik, Turkey

Dissertations

2018

2018

Postgraduate

Üniversite öğrencilerinde venöz metabolik biyobelirteçlerin besin tüketimleri ile ilişkilendirilmesi

Marmara University, Institute of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetic

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Research Assistant

Marmara University, Institute of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetic

2014 - 2015

2014 - 2015

Research Assistant

Firat University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Nutrıtıon And Dıetetıcs

Non Academic Experience

2013 - 2014

2013 - 2014

Diyetisyen

Fırat Üniversitesi Hastanesi

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

FENİLKETONÜRİLİ ÇOCUKLARIN YEME TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ:PİLOT ÇALIŞMA

AKTAÇ Ş., ÖĞREN G., İÇEN H., FERELİ S., KARĞIN D.

II. ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ, 5 - 06 October 2017

2016

2016

Probiotic Foods From Past To Present In Anatolian Culture

İçen H., Karğın D., Akduman G., Güneş F. E.

17th International Congress of Dietetics, Granada, Spain, 7 - 10 September 2016, vol.20, pp.549-550