Asst. Prof.

CERAN ZEYNEP ZAFİR BAHÇEKAPILI


Faculty of Economics

Economics

Department of Economic Development and International Economic

Education Information

1998 - 2004

1998 - 2004

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Economics, Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Economics, Turkey

1990 - 1994

1990 - 1994

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Economics, Turkey

Dissertations

2004

2004

Doctorate

Türkiye'nin uluslararası para ve sermaye piyasalarından borçlanmasının ekonomik etkileri

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

1998

1998

Postgraduate

Sürdürülebilir kalkınma ve azgelişimş ülkeler

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2012 - 2018

2012 - 2018

Assistant Professor

Marmara University, Faculty Of Economics, Economics

1996 - 2012

1996 - 2012

Lecturer

Marmara University, Faculty Of Economics, Economics

Managerial Experience

2015 - 2018

2015 - 2018

Fakülte Kurulu Üyesi

Marmara University, Faculty of Economics

2015 - 2018

2015 - 2018

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara University, Faculty of Economics

2014 - 2017

2014 - 2017

Deputy Head of Department

Marmara University, Faculty of Economics, Economics

2012 - 2017

2012 - 2017

Erasmus Program Institutional Coordinator

Marmara University, Faculty of Economics, Economics

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Comparing Renewable Energy Policies in the European Union and Turkey

ZAFİR C. Z. , Keivanfar M.

International Business Research, vol.10, pp.112-122, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2012

2012

Analysis of the Effects of Foreign Direct Investment on the Financing of Current Account Deficitis in Turkey

ZAFİR C. Z. , SEZGİN F. H.

International Journal of Business and Social Sciences, vol.3, pp.68-78, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2009

2009

Neoliberalizmin Minimal Devlet Yaklaşımına Bir Eleştiri

ZAFİR C. Z.

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.65-82, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2006

2006

Neoliberal Ekonomi Politikalarının Latin Amerika Üzerindeki Etkileri

ZAFİR C. Z. , GÖRENEL Z. İ.

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, vol.12, pp.183-201, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

2000-2017 Döneminde Türkiye Ekonomisi Madde Akım Hesapları ve Göstergeleri

ZAFİR C. Z.

VII.International Congress on Current Debates in Socıal Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2018

Books & Book Chapters

2014

2014

Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı

ZAFİR C. Z.

in: Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, Ahmet Faruk Aysan, Devrim Dumludağ, Editor, imge kitabevi, Ankara, pp.243-275, 2014

Scientific Refereeing

April 2017

April 2017

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2016

December 2016

Siyasal:Journal of Political Sciences

Other Indexed Journal



Edit Congress and Symposium Activities

2018

2018

CUDES2018

Working Group

İstanbul-Turkey