Dr.Öğr.Üyesi

CERAN ZEYNEP ZAFİR BAHÇEKAPILI


İktisat Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1998 - 2004

1998 - 2004

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

1990 - 1994

1990 - 1994

Lisans

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

Türkiye'nin uluslararası para ve sermaye piyasalarından borçlanmasının ekonomik etkileri

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

1998

1998

Yüksek Lisans

Sürdürülebilir kalkınma ve azgelişimş ülkeler

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - 2018

2012 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

1996 - 2012

1996 - 2012

Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

Yönetimsel Görevler

2015 - 2018

2015 - 2018

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi

2015 - 2018

2015 - 2018

Fakülte Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi

2014 - 2017

2014 - 2017

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2012 - 2017

2012 - 2017

Erasmus Koordinatörü

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Comparing Renewable Energy Policies in the European Union and Turkey

ZAFİR C. Z. , Keivanfar M.

International Business Research, cilt.10, ss.112-122, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Analysis of the Effects of Foreign Direct Investment on the Financing of Current Account Deficitis in Turkey

ZAFİR C. Z. , SEZGİN F. H.

International Journal of Business and Social Sciences, cilt.3, ss.68-78, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Neoliberalizmin Minimal Devlet Yaklaşımına Bir Eleştiri

ZAFİR C. Z.

Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.65-82, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Neoliberal Ekonomi Politikalarının Latin Amerika Üzerindeki Etkileri

ZAFİR C. Z. , GÖRENEL Z. İ.

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, cilt.12, ss.183-201, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

2000-2017 Döneminde Türkiye Ekonomisi Madde Akım Hesapları ve Göstergeleri

ZAFİR C. Z.

VII.International Congress on Current Debates in Socıal Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

2014

2014

Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı

ZAFİR C. Z.

Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, Ahmet Faruk Aysan, Devrim Dumludağ, Editör, imge kitabevi, Ankara, ss.243-275, 2014

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2017

Nisan 2017

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2016

Aralık 2016

Siyasal:Journal of Political Sciences

Diğer İndekslerce Taranan DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

CUDES2018

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye