Türkiye'de KOBİ'lerin ekonomiye katkıları: Uşak-İstanbul alan araştırması


Öğrenci: ALİME ERDOĞAN

Danışman: Ceran Zeynep Zafir Bahçekapılı