Dr.Öğr.Üyesi

ZÜMRÜT BİLGİN


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

Ebelik Anabilim Dalı

Biyografi

 Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği’nde tamamladı.

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Perception of physical exercise in Turkish pregnant women and affecting factors

BİLGİN Z. , Yilmaz Esencan T.

EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

Farklı Kuşaklardaki Kadınların Jinekolojik Muayeneye İlişkin Utangaçlık Ve Anksiyete Durumlarının Belirlenmesi

BİLGİN Z. , DOĞAN MERİH Y.

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, cilt.23, sa.2, ss.188-195, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

GEBELİKTE DEMİR VE FOLAT EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE KANITA DAYALI GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

BİLGİN Z. , DEMİRCİ N.

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, cilt.50, sa.3, ss.167-174, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Maternal Obezite ile İlişkili Risklerin Kanıt Temelli Yönetimi

BİLGİN Z.

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.176-187, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Üniversite öğrencilerinin cinsel haklar ve üreme haklarına ilişkin görüşleri

YILDIZ H. , KÖMÜRCÜ N., BİLGİN Z. , ÇAKIR C.

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD- International Refereed Journal of Nursing Research), sa.6, ss.89-107, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Aile planlamasına yönelik danışmanlık basamaklarının uygulanmasındaki sorunlar çözüm önerileri.

KÖMÜRCÜ N., YILMAZ C., ERKAN H. A. , BİLGİN Z. , İŞLER S., KARAKAYA E., et al.

Hemşirelik Formu Dergisi, cilt.4, sa.6, ss.26-30, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Oral demir ilaçacının akılcı kullanımının gebelikte hemogram düzeyine etkisi

BİLGİN Z. , DOĞAN MERİH Y.

3.Uluslararası 4.İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 8 - 10 Ekim 2020

2020

2020

Primer postpartum kanamanın azaltılmasında iki farklı yöntemin etkisi

BİLGİN Z. , KÖMÜRCÜ N.

38. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 13 Eylül 2020

2020

2020

Gebeliği planlama durumunun kadınların psikososyal sağlığına etkisi

Altufan T., BİLGİN Z.

4 Internatıonal Mardin Artuklu Conference on Scıentıfıc Researches, 7 - 08 Ağustos 2020

2020

2020

Gebelerde Travmatik Doğum Algısı

Yıldırım G., BİLGİN Z.

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 20 - 21 Haziran 2020

2020

2020

Travayda Müzik Dinletisinin AnneninDoğum Memnuniyetine Etkisi

ŞASI G., BİLGİN Z.

3nd International Hippocrates Congress on Medical and HealthSciences, 6 - 07 Mart 2020

2019

2019

Farklı Kuşaklardaki Kadınların Jinekolojik Muayeneye İlişkin Tutum Ve Kaygıları

BİLGİN Z. , DOĞAN MERİH Y.

37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2019

2014

2014

Şiddete Maruz Kalan Kadınların Durmluk Sürekli Kaygı Algısı

BİLGİN Z. , Deniz B.

I. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 24 - 26 Nisan 2014

2014

2014

Kadınların Doğum Sonu Dönemde Memnuniyet Düzeyini Etkileyen Faktörler

BİLGİN Z. , Şahin İ.

I. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 24 - 26 Nisan 2014

2014

2014

Ebelik Öğrencilerinin Uygulamalardan Beklentisi ve Güdülenme Düzeylerinin Belirlenmesi

BİLGİN Z. , Baş M.

I. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 24 - 26 Nisan 2014

2014

2014

Ebelik Öğrencilerinin Sosyal Fobi Düzeyi

BİLGİN Z. , Topaloğlu S.

I. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 24 - 26 Nisan 2014

2014

2014

Ebelikte Örgütlenme ve İş Doyumu

BİLGİN Z. , Yeşilyurt G., Öztürk D., Yaşar Kocabey M.

1. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, Türkiye, 21 - 22 Mart 2014

2013

2013

Doğum Korkusunu Tetikleyen Faktörler

BİLGİN Z. , ULUŞEN M., Kambur G., Dereli D.

3. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2013

2013

2013

Erken Postpartum Dönemde Kadınların Yalnızlık Algısı

BİLGİN Z. , ARSLAN ÖZKAN H., Memiş T.

3. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2013

2013

2013

Prenatal Bakım Sürecindeki Eş Desteğinin Sosyal Destek Algısına Etkisi

BİLGİN Z. , ARSLAN ÖZKAN H., Tepe K.

3. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2013

2013

2013

Gebelik Ve Doğum Sonu Dönemde Cinsellikteki Değişimin İncelenmesi

BİLGİN Z. , YILDIZ H. , Dursun A.

3. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2013

2013

2013

Postpartum Dönemde Öz Etkililik Yeterlik Algısını Ekileyen Faktörler

BİLGİN Z. , ULUŞEN M., Kabur G., Dereli D., Ergün B.

3. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2013

2013

2013

Bebek Cinsiyeti Öngörülebilir mi

BİLGİN Z. , DEMİRCİ N. , TUĞ N., ULUŞEN M.

3. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Kongresi, 20 - 23 Kasım 2013

2013

2013

Kız Öğrenci Yurdunda Yaşayan Öğrencilerin Dismenore Yaşama Durumu Ve Başetmeye Yönelik Uygulamaları

BİLGİN Z. , ARSLAN ÖZKAN H.

II. Uluslararası Kadın Sağlık Kongresi, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2013, cilt.3

2013

2013

Gebeliğe İlişkin Web Ortamından Yararlanma Durumunun Gebelik Ve Doğum Algısına Etkisi

BİLGİN Z. , Çit H.

11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Mart 2013

2013

2013

Kadınların Doğum Deneyimlerive Bunu Etkileyen Faktörler

BİLGİN Z. , ÇITAK TUNÇ G.

11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Mart 2013, cilt.3

2013

2013

Tüm Gebelerde Demir Desteği Gerekli mi

BİLGİN Z. , ÇITAK TUNÇ G., Taylan M.

11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Mart 2013

2012

2012

Kadınların Ergen Çocukları Tarafından Şiddete Maruz Bırakılma Durumunun Ve Otomatik Düşüncelerinin İncelenmesi

BİLGİN Z. , KARACA S.

II. Uluslararası VI. Ulusal Herkes için Ruh Sağlığı / Mental Health for Everyone Psikiyatri Hemşireliği Kongresi., Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012

2012

2012

Nullipar Gebelerin Epizyotomi Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Ve Algıları

BİLGİN Z. , BİNGÖL F. , Öztorun Z., Erol F.

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2012

2012

2012

Ebe Olarak Doğal Doğum Uygulamalarının Neresindeyiz

BİLGİN Z. , BİNGÖL F. , Şirin A.

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2012

2012

2012

Kadınların Doğum Şeklini Belirleyen Etmenler Ebelik Öğrencilerinin Görüşleri

BİNGÖL F. , KARAKOÇ A. , BİLGİN Z. , Çit H.

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2012

2012

2012

Gebelerdeki Kaygı Durumunun Non Stres Teste Etkisi

BİLGİN Z. , BİNGÖL F. , Sarsılmaz H., Sadıkhacıoğlu F.

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2012

2012

2012

Gebeliğin İstenme Durumunun Babalık Rolüne Etkisi

BİLGİN Z. , Aslantaş N.

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi, 21 - 23 Eylül 2012

2012

2012

Travayda Uygulanan Girişimlerin Maternal Korkuya Etkisi

BİLGİN Z. , Er S., Şirin A.

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2012

2012

2012

Ebelerin Mesleki Eğitimleri Ve İş Doyumları

BİLGİN Z. , BİNGÖL F. , Erçevik Ç., Çit H.

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi, 21 - 22 Eylül 2012

2012

2012

Ebelik Öğrencilerinin Kadın Gebelik ve Doğum Sözcükleri İle İlgili Çağrışımları

BİNGÖL F. , BİLGİN Z.

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi 11-13 Nisan Malatya 2012, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2012

2012

2012

Ebelikte Uygulanan Mobbinge Benlik Algısının Etkisi

BİLGİN Z.

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi 11-13 Nisan Malatya 2012, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2012

2012

2012

Ebelikte Mesleki Kimlik Ve Bağlanma

BİLGİN Z. , BİNGÖL F. , KARAHAN N.

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi 11-13 Nisan Malatya 2012, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2012

2012

2012

İlk Doğum Eylemine Tanıklık Edildiğinde Hissedilenler

BİNGÖL F. , BİLGİN Z. , KARAHAN N.

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi 11-13 Nisan Malatya 2012, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2012

2012

2012

Ebelik Ve Hemşirelik Öğrencilerinden Beklenen Sağlık Uygulamaları Ve ÖzYeterlik Düzeyleri

BİLGİN Z. , KOLAÇ N.

Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu, Türkiye, 12 - 14 Ocak 2012

2011

2011

Gebelerin genel sağlık durumunun tarama ve tanı testleri sıklığına etkisi

Yolu H., BİLGİN Z.

I. Uluslararası II. Ulusal Ebelik Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2011

2011

2011

Paritenin Annenin Bebeğini Memeye Tutuşuna Etkisi

BİLGİN Z. , Sadıkhacıoğlu F.

I. Uluslararası II. Ulusal Ebelik Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2011

2011

2011

Çocuk Sahibi olmak İsteyen kadınların Genel Sağlık Durumlarının Umut Düzeyine Etkisi

BİLGİN Z. , BİNGÖL F. , Yürekli N., KARAKOÇ A.

I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011

2011

2011

The Efection of Parental Attacment That Thought About Sexuality of a Group Univeristy Student

BİLGİN Z. , BİNGÖL F.

7th İnternational Congressof cognitive Psychotherapy, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Kanıta Dayalı Gebelik ve Doğum Yönetimi

ARSLAN ÖZKAN H., BİLGİN Z.

Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, 2019

2019

2019

Gebelikte Riskli Durumlar

BİLGİN Z.

Hemşirelik ve Ebelik için Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Hediye, Editör, Akademisyen Kitapevi, Ankara, ss.259-392, 2019