Education Information

Education Information

 • 2013 - Continues Doctorate

  Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Environmental Engineering (Eng), Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Harran University, Instıtute Of Scıence, Çevre Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2008 Undergraduate

  Akdeniz University, Turkey

Dissertations

 • 2011 Postgraduate

  Anaerobik perdeli reaktörde (APR) Zn ve Cu içeren asidik maden sızıntı sularının sülfat indirgeyen bakteriler ile arıtımı ve metal geri kazanımı

  Harran University, Instıtute Of Scıence, Çevre Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English