Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Intersection of State, Market and Family in the Fathering Experiences of Divorced Men in Turkey

European Sociological Association 14th Conference, Manchester, Manchester, İngiltere, 20 - 23 Ağustos 2019

Kitap & Kitap Bölümleri

68’li Kadınlar ve Ataerkiyle Pazarlık Deneyimleri

1968: İsyan, Devrim, Özgürlük, Ömer Turan, Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.447-483, 2019