Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Topkapı Sarayı Revan Köşkü'nde Kullanılan Devşirme Malzemelerin Yeniden Değerlendirilmesi

İstanbul Araştırmaları Yıllığı / Annual of Istanbul Studies, no.7, pp.49-66, 2019 (Non-Refreed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Diyâr-ı Rum / Anatolian Paradox: How the Seljuk Turks Saw Byzantine Art

39th Symposium on Byzantine and post-Byzantine Archaeology and Art, Atina, Greece, 30 May - 01 June 2019

Another Meanin of Spolia. Spolia As a Material of Recip Rocal Influences: Some Examples and Considerations on Material From Asia Minor

38th Symposium on Byzantine and post-Byzantine Archaeology and Art, Atina, Greece, 11 - 13 May 2018, pp.45

Osmanlı Başkentinde Yeniden Kullanılan Bizans Mimari Plastiği: Osmanlı Mimarisinde Devşirme Malzeme Kullanımına Farklı Bir Yaklaşım

XX. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi azıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 2 - 05 November 2016

Byzantine Spolia in the Ottoman Capital in the Light of New Evidence

23d International Congress of Byzantine Studies, 22 - 27 August 2016

The Case of Unknown Byzantine Sculpture Reused in Ottoman Buildings in Istanbul A different Approach to the Use of Spoliain a New Culture

35. Bizans ve Post-Bizans Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu (Yunanca), Atina, Greece, 23 - 26 April 2015, pp.34-35

19 Yüzyıl Osmanlı Taşrasında Süsleme Unsuru Olarak Saat ve Zaman Algısı

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 04 October 2013, vol.4, pp.94-113