General Information

Institutional Information: Faculty Of Technology, Mechanical Engineering, Department Of Design And Manufacturing

Metrics

Publication

107

Citation (WoS)

1463

Citation (Scopus)

1723

H-Index (WoS)

21

H-Index (Scopus)

22

Project

18

Thesis Advisory

17

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof. Dr. Yusuf KAYNAK, 1982 yılında Kayseri-Pınarbaşı'da doğmuştur. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Doktora (Ph.D.) derecesini Amerika Birleşik Devletleri Kentucky Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden 2013 yılı Temmuz ayında almıştır. Doktora tezi kapsamında, Şekil Hafızalı Alaşımların talaşlı imalatı, mikroyapısal dönüşümleri, yüzey bütünlüğü ve mekanik davranışlarını deneysel ve nümerik yöntemleri kullanarak araştırmış olup, bu çalışmalar Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) kapsamındaki projeler tarafından desteklenmiştir. Haziran 2014-Nisan 2015 arasında Yardımcı Doçent olarak, Nisan 2015 -Temmuz 2020 tarihleri arasında Doçent olarak çalışmıştır. Ağustos 2020 tarihinde Profesör olmuş ve halen Profesör olarak Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde çalışmalarına devam etmektedir.

Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde  2015 yılı Aralık ayında İleri İmalat Teknolojileri Laboratuvarı'nı kurmuş,  iki adet Tübitak 1001 projesi, bir adet TÜBİTAK ve Slovenya Araştırma Ajansı destekli proje, bir adet TÜBİTAK ve NASA destekli (1001 projesi) ve Üniversite destekli birçok Bilimsel Araştırma Projesinin Yürütücülüğünü üstlenmiş ve bu projeleri başarı ile tamamlamıştır. Halen TÜBİTAK BİDEB destekli sanayi doktora projesinin yürütücülüğünü, 1 adet TÜBİTAK SAYEM projesinin yürütücülüğünü, ilaveten birçok endüstriyel Ar-Ge projesinin (3 TÜBİTAK TEYDEB 1501 projesi, 1 KOSGEB projeleri, 30'dan fazla Endüstriyel Ar-Ge/Tasarım Merkezi Projesi) ise danışmanlıklarını  ve Koordinatörlüklerini yürütmüştür.

Marmara Üniversitesindeki görevine ilaveten, Temmuz 2020-Ocak 2021 ile 2021 Temmuz - 2022 Temmuz tarihleri arasında Malezya'nın en seçkin teknik üniversitelerinden biri olan Malezya Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde İmalat konusunda araştırmalar ve çalışmalar yapmak üzere Research Fellow olarak görevlendirilmiştir. Yusuf Kaynak, Dünyada saygın birçok üniversite ile ve ülkemizde birçok sanayi kuruluşu ile İmalat Teknolojilerinde işbirliği yapmaktadır.

7. Uluslararası Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTIS 2016) Düzenleme Kurulu Başkanlığını, 17. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi (UMTIK 2016) "Kriyojenik Talaşlı İmalat" Özel Oturumları Düzenleyiciliği ve Başkanlıklarını, 18. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi (UMTIK 2018)  kapsamında Yüzey Bütünlüğü Mini Sempozyumu'nun düzenleyiciliği/Eş Başkanlığı'nı ve Eklemeli İmalat Konferansı AMCTURKEY 2019 ve AMCTURKEY2021 Eş Başkanlığını yapmıştır. Dünyanın farklı ülkelerinde organize edilen alanlarında dünyada en saygın birçok uluslararası konferansın (CIRP CMMO, CIRP CSI, CIRP Global Conference on Sustainable Manufacturing vb) "Uluslararası Bilim Kurulu üyelikleri", Uluslararası saygın konferanslarda ve toplantılarda davetli konuşmacı ve oturum başkanlıkları gibi katkılar sunmuş ve halen sunmaya devam etmektedir.

Başta TÜBİTAK, KOSGEB ve ülkemizdeki farklı üniversitelere sunulan araştırma projeleri olmak üzere Fransa, Kanada dahil farklı ülke ve kurumlara sunulan birçok araştırma projeleri için hakemlik, dış danışmanlık gibi görevlerine ilaveten; 30'dan fazla Uluslararası saygın akademik dergide 300 civarında bilimsel makaleye hakemlik yapmıştır. Yusuf Kaynak, 2016-2020 yılları arasında 4 yıl süreyle  Marmara Fen Bilimleri Dergisi, International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences  dergisinde Makina Mühendisliği Alan Editörü olarak görevler almıştır. Yusuf Kaynak, 2015 yılından beri  SCI-Expanded kapsamındaki Etki Faktörü 2,07  olan  “Machining Science and Technology: An International Journal” dergisinin Akademik Editörü ve Asosye Teknik Editörü olarak görev yapmaktadır. 

18 Yüksek Lisans öğrencisinin tezine danışmanlık yapmış olup, halen 6 yüksek lisans ve 5 doktora öğrencisinin tez danışmanlığını sürdürmektedir. 

Akademik çalışmalarının yanı sıra Temmuz 2019-Ekim 2021 tarihlerinde TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG) Danışma Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. TÜBİTAK desteği ile ülkemizdeki akademisyenlere yönelik düzenlenen Araştırma Projesi Yazma eğitimlerinde Eğitmen olarak görevler almıştır. Ayrıca, 2018-2021 Eylül tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon üyeliği, Fikri Mülkiyet Değerlendirme Kurulu Üyeliği, Rektörlük Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu üyelikleri gibi  idari görevleri de yürütmüştür.

Yusuf Kaynak, 2020 yılında Amerikan Makina Mühendisleri Birliği (ASME) İmalat Mühendisliği Bölümünün kuruluşunun 100. Yılı hatırasına Amerikan Makina Mühendisleri Birliğine ait olan ve bu birlik tarafından yönetilen alandaki en saygın dergilerden biri olan "ASME Manufacturing Science and Engineering" dergisinde basılan 100. Yıl Özel Sayısında, dünyada talaşlı imalat biliminin gelişimine çok önemli katkılar sunmuş, Talaşlı İmalat alanının literatürünü oluşturan ünlü bilim insanlarından biri olan Profesör Peter Oxley'e ithaf edilen çalışmaya yazar olarak davet edilmiş ve katkı sunmuştur. Yusuf Kaynak, ileri mühendislik malzemelerinden olan Şekil Hafızalı Alaşımların yüksek deformasyon hızlarında faz dönüşümü süreci ve sonlu elemanlar yazılımında bu süreci tahmin eden nümerik modeli  geliştirerek, bu alanda dünya literatürüne çok önemli katkı sunmuştur.

Yusuf Kaynak, 2020 ve 2021 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Stanford Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, Dünyadaki farklı bilim alanlarındaki %2'lik dilime giren En Başarılı Akademisyenler Listesinde yer almıştır.

Yusuf Kaynak, 2020 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü'nün sahibi olmuştur.

Yusuf Kaynak'ın SCI, SCI-Expanded indeksler kapsamında, Additive Manufacturing, CIRP-Annals Manufacturing Technology, ASME Manufacturing Science and Engineering, Scripta Materialia gibi Dünyada alanlarında en itibarlı dergilerinin de yer aldığı, saygın uluslararası dergilerde yayınlanmış 43 bilimsel makalesi, uluslararası alan indeksleri (Engineering Index, Emerging Science Index, vb) tarafından taranan yurtdışı ve yurtiçi dergilerde 8 bilimsel makalesi,  ULAKBIM kapsamındaki ulusal dergilerde 6 bilimsel makalesi yayınlamıştır. Alanında saygın sempozyum ve konferanslarda sunulmuş 60'dan fazla bildirisi vardır. Çalışmalarına uluslararası bilimsel makalelerde bilim insanları tarafından 2500'den fazla atıf yapılmış olup, h indeksi 25'dir.

Yusuf Kaynak, Kesici takım üretimi, Taşlama teknolojileri ve Yüzey bütünlüğü konularında aktif olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Contact

Email
yusuf.kaynak@marmara.edu.tr
Web Page
http://yusufkaynak.com/index.php/tr
Office
İleri İmalat Teknolojileri Laboratuvarı (E-4)