Genel Bilgiler

Biyografi

Prof. Dr. Yusuf KAYNAK, 1982 yılında Kayseri-Pınarbaşı'da doğmuştur. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Doktora (Ph.D.) derecesini Amerika Birleşik Devletleri Kentucky Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden 2013 yılı Temmuz ayında almıştır. Doktora tezi kapsamında, Şekil Hafızalı Alaşımların talaşlı imalatı, mikroyapısal dönüşümleri, yüzey bütünlüğü ve mekanik davranışlarını deneysel ve nümerik yöntemleri kullanarak araştırmış olup, bu çalışmalar Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) kapsamındaki projeler tarafından desteklenmiştir. Haziran 2014-Nisan 2015 arasında Yardımcı Doçent olarak, Nisan 2015 -Temmuz 2020 tarihleri arasında Doçent olarak çalışmıştır. Ağustos 2020 tarihinde Profesör olmuş ve halen Profesör olarak Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde çalışmalarına devam etmektedir.

Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde  2015 yılı Aralık ayında İleri İmalat Teknolojileri Laboratuvarı'nı kurmuş,  bir adet Tübitak 1001 projesi, bir adet TÜBİTAK ve Slovenya Araştırma Ajansı destekli proje, bir adet TÜBİTAK ve NASA destekli (1001 projesi) ve Üniversite destekli birçok Bilimsel Araştırma Projesinin Yürütücülüğünü üstlenmiş ve bu projeleri başarı ile tamamlamıştır. Halen bir TÜBİTAK destekli (1001 projesi), bir TÜBİTAK BİDEB destekli projelerde dahil olmak üzere iki adet TÜBİTAK destekli ve üç adet Üniversite destekli toplam beş  araştırma projesinin yürütücülüğünü, ilaveten birçok endüstriyel Ar-Ge projesinin (3 TÜBİTAK TEYDEB 1501 projesi, 1 KOSGEB projeleri, 10'dan fazla Ar-Ge Merkezi Projesi) ise danışmanlıklarını  ve Koordinatörlüklerini yürütmektedir.

Marmara Üniversitesindeki görevine ilaveten, Temmuz 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında Malezya'nın en seçkin teknik üniversitelerinden biri olan Malezya Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde İmalat konusunda araştırmalar ve çalışmalar yapmak üzere Research Fellow olarak görevlendirilmiştir. Yusuf Kaynak, Dünyada saygın birçok üniversite ile ve ülkemizde birçok sanayi kuruluşu ile İmalat Teknolojilerinde işbirliği yapmaktadır.

7. Uluslararası Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTIS 2016) Düzenleme Kurulu Başkanlığını, 17. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi (UMTIK 2016) "Kriyojenik Talaşlı İmalat" Özel Oturumları Düzenleyiciliği ve Başkanlıklarını, 18. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi (UMTIK 2018)  kapsamında Yüzey Bütünlüğü Mini Sempozyumu'nun düzenleyiciliği/Eş Başkanlığı'nı ve Eklemeli İmalat Konferansı (AMCTurkey 2019) Eş Başkanlığını yapmıştır. Dünyanın farklı ülkelerinde organize edilen alanlarında dünyada en saygın birçok uluslararası konferansın (CIRP CMMO, CIRP CSI, CIRP Global Conference on Sustainable Manufacturing vb) "Uluslararası Bilim Kurulu üyelikleri", Uluslararası saygın konferanslarda ve toplantılarda davetli konuşmacı ve oturum başkanlıkları gibi katkılar sunmuştur. 

Başta TÜBİTAK, KOSGEB ve ülkemizdeki farklı üniversitelere sunulan araştırma projeleri olmak üzere Fransa, Kanada dahil farklı ülke ve kurumlara sunulan birçok araştırma projeleri için hakemlik, dış danışmanlık gibi görevlerine ilaveten; 30'dan fazla Uluslararası saygın akademik dergide 260'den fazla bilimsel makaleye hakemlik yapmış ve halen aynı dergilerde hakemliklerini yürütmekte olan Yusuf Kaynak, 2016-2020 yılları arasında 4 yıl süreyle  Marmara Fen Bilimleri Dergisi, International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences Dergisi gibi dergilerde Makina Mühendisliği Alan Editörü olarak görevler almıştır. Yusuf Kaynak, 2015 yılından beri  SCI-Expanded kapsamındaki Etki Faktörü 2,07  olan  “Machining Science and Technology: An International Journal” dergisinin Akademik Editörü ve Asosye Teknik Editörü olarak görev yapmaktadır.

12 Yüksek Lisans öğrencisinin tezine danışmanlık yapmış olup, halen 12 yüksek lisans ve 8 doktora öğrencisinin tez danışmanlığını sürdürmektedir. 

Akademik çalışmalarının yanı sıra Temmuz 2019 tarihi itibariyle TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG) Danışma Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Ayrıca, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon üyeliği, Fikri Mülkiyet Değerlendirme Kurulu Üyeliği, Rektörlük Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu üyelikleri gibi  idari görevleri de sürdürmektedir.  

Yusuf Kaynak'ın çalışma konuları arasında Talaşlı İmalat Süreçleri, Eklemeli İmalat (3-D Printing)  ve eklemeli imalat süreçlerinde ikincil işlemler (Post-processing), Yüzey Bütünlüğü (Mikroyapı, Faz dönüşümü, mikrosertlik, kalıntı gerilme, vb) karakterizasyonu ve modellenmesi ve Plastik Şekil Verme Yöntemleri (Dövme vb) yer almaktadır. Yusuf Kaynak, ileri mühendislik malzemelerinden olan Şekil Hafızalı Alaşımların yüksek deformasyon hızlarında faz dönüşümü süreci ve sonlu elemanlar yazılımında bu süreci tahmin eden nümerik modeli  geliştirerek, bu alanda dünya literatürüne önemli katkı sunmuştur.

Yusuf Kaynak, 2020 yılında Amerikan Makina Mühendisleri Birliği (ASME) İmalat Mühendisliği Bölümünün kuruluşunun 100. Yılı hatırasına Amerikan Makina Mühendisleri Birliğine ait olan ve bu birlik tarafından yönetilen alandaki en saygın dergilerden biri olan "ASME Manufacturing Science and Engineering" dergisinde basılan 100. Yıl Özel Sayısında, dünyada talaşlı imalat biliminin gelişimine çok önemli katkılar sunmuş, Talaşlı İmalat alanının literatürünü oluşturan ünlü bilim insanlarından biri olan Profesör Peter Oxley'e ithaf edilen çalışmaya yazar olarak davet edilmiş ve katkı sunmuştur.

Yusuf Kaynak, 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri Stanford Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, Dünyadaki farklı bilim alanlarındaki %2'ye giren En Başarılı Akademisyenler Listesine İmalat alanında girmeyi başarmıştır.

Yusuf Kaynak, 2020 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü'ne layık görülmüştür.

Yusuf Kaynak, Avrupa Birliği Destekli H2020 kapsamında Eklemeli İmalat Süreçlerinin standartlaştırılması konusunda yürütülen Projelerinde Konsey Üyeliği görevini de yürütmektedir.

Yusuf Kaynak'ın SCI, SCI-Expanded indeksler kapsamında, Additive Manufacturing, CIRP-Annals Manufacturing Technology, ASME Manufacturing Science and Engineering, Scripta Materialia gibi Dünyada alanlarında en itibarlı dergilerinde yer aldığı, saygın uluslararası dergilerde yayınlanmış 35 bilimsel makalesi, uluslararası alan indeksleri (Engineering Index, Emerging Science Index, vb) tarafından taranan yurtdışı ve yurtiçi dergilerde 6 bilimsel makalesi,  ULAKBIM kapsamındaki ulusal dergilerde 4 bilimsel makalesi yayınlamıştır. Alanında saygın sempozyum ve konferanslarda sunulmuş 60'dan fazla bildirisi vardır. Çalışmalarına uluslararası bilimsel makalelerde bilim insanları tarafından 1920'den fazla atıf yapılmış olup, h indeksi 22'dir.

Kurum Bilgileri

Birim
Teknoloji Fakültesi
Bölüm
Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı
Tasarım ve İmalat Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
yusuf.kaynak@marmara.edu.tr
Web Sayfası
http://yusufkaynak.com/index.php/tr
Ofis
İleri İmalat Teknolojileri Laboratuvarı (E-4)