Genel Bilgiler

Biyografi

Prof. Dr. Yusuf KAYNAK, 1982 yılında Kayseri-Pınarbaşı'da doğmuştur. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Doktora (Ph.D.) derecesini Amerika Birleşik Devletleri Kentucky Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden 2013 yılı Temmuz ayında almıştır. Doktora tezi kapsamında, Şekil Hafızalı Alaşımların talaşlı imalatı, mikroyapısal dönüşümleri, yüzey bütünlüğü ve mekanik davranışlarını deneysel ve nümerik yöntemleri kullanarak araştırmış olup, bu çalışmalar Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) kapsamındaki projeler tarafından desteklenmiştir. Haziran 2014-Nisan 2015 arasında Yardımcı Doçent olarak, Nisan 2015 -Temmuz 2020 tarihleri arasında Doçent olarak çalışmıştır. Ağustos 2020 tarihinde Profesör olmuş ve halen Profesör olarak Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde çalışmalarına devam etmektedir.

Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde  2015 yılı Aralık ayında İleri İmalat Teknolojileri Laboratuvarı'nı kurmuş,  bir adet Tübitak 1001 projesi, bir adet TÜBİTAK ve Slovenya Araştırma Ajansı destekli proje, bir adet TÜBİTAK ve NASA destekli (1001 projesi) ve Üniversite destekli birçok Bilimsel Araştırma Projesinin Yürütücülüğünü üstlenmiş ve bu projeleri başarı ile tamamlamıştır. Halen bir TÜBİTAK destekli (1001 projesi), bir TÜBİTAK BİDEB destekli projelerde dahil olmak üzere iki adet TÜBİTAK destekli ve üç adet Üniversite destekli toplam beş  araştırma projesinin yürütücülüğünü, ilaveten birçok endüstriyel Ar-Ge projesinin (TÜBİTAK TEYDEB 1501 projeleri, KOSGEB projeleri, Ar-Ge Merkezi Projeleri vb) ise danışmanlıklarını  ve Koordinatörlüklerini yürütmektedir.

Temmuz 2020 itibariyle Marmara Üniversitesindeki görevine ilaveten, Malezya'nın en seçkin teknik üniversitelerinden biri olan Malezya Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde İmalat konusunda araştırmalar ve çalışmalar yapmak üzere Research Fellow olarak görevlendirilmiş olup halen bu görevine devam etmektedir.

7. Uluslararası Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTIS 2016) Düzenleme Kurulu Başkanlığını, 17. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi (UMTIK 2016) "Kriyojenik Talaşlı İmalat" Özel Oturumları Düzenleyiciliği ve Başkanlıklarını, 18. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi (UMTIK 2018)  kapsamında Yüzey Bütünlüğü Mini Sempozyumu'nun düzenleyiciliği/Eş Başkanlığı'nı ve Eklemeli İmalat Konferansı (AMCTurkey 2019) Eş Başkanlığını yapmıştır. Dünyanın farklı ülkelerinde organize edilen alanlarında dünyada en saygın birçok uluslararası konferansın (CIRP CMMO, CIRP CSI, CIRP Global Conference on Sustainable Manufacturing vb) "Uluslararası Bilim Kurulu üyeliği" üyeliklerinin yanı sıra Temmuz 2019 tarihi itibariyle TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG) Danışma Kurulu Üyeliği görevini de sürdürmektedir. 

Başta TÜBİTAK, KOSGEB ve ülkemizdeki farklı üniversitelere sunulan araştırma projeleri olmak üzere Fransa, Kanada dahil farklı ülke ve kurumlara sunulan birçok araştırma projeleri için hakemlik, dış danışmanlık gibi görevlerine ilaveten; 30'dan fazla Uluslararası saygın akademik dergide 250'den fazla bilimsel makaleye hakemlik yapmış ve halen aynı dergilerde hakemliklerini yürütmekte olan Yusuf Kaynak, SCI-Expanded kapsamındaki  “Machining Science and Technology: An International Journal” dergisinin Akademik Editörü ve Assosiye Teknik Editörü, International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences Dergisinin ise Makina Mühendisliği  Alan Editörü olarak görev yapmaktadır.

12 Yüksek Lisans öğrencisinin tezine danışmanlık yapmış olup, halen 12 yüksek lisans ve 8 doktora öğrencisinin tez danışmanlığını sürdürmektedir.

Akademik çalışmalarının yanı sıra Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon üyeliği, Fikri Mülkiyet Değerlendirme Kurulu Üyeliği, Rektörlük Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu üyelikleri gibi  idari görevleri de sürdürmektedir.  

Yusuf Kaynak'ın çalışma konuları arasında Talaşlı İmalat Süreçleri, Eklemeli İmalat (3-D Printing)  ve eklemeli imalat süreçlerinde ikincil işlemler (Post-processing), Yüzey Bütünlüğü (Mikroyapı, Faz dönüşümü, mikrosertlik, kalıntı gerilme, vb) karakterizasyonu ve modellenmesi ve Plastik Şekil Verme Yöntemleri (Dövme vb) yer almaktadır. 

SCI, SCI-Expanded indeksler kapsamında alanında saygın uluslararası dergilerde yayınlanmış 34 bilimsel makale, Uluslararası alan indeksleri (Engineering Index, Emerging Science Index, vb) tarafından taranan yurtdışı dergilerde 5 bilimsel makale,  ULAKBIM kapsamındaki ulusal dergilerde 4 bilimsel makale yayınlamıştır. Ayrıca, alanında saygın sempozyum ve konferanslarda sunulmuş 60'dan fazla bildirisi vardır. Çalışmalarına uluslararası bilimsel makalelerde bilim insanları tarafından 1670 civarında atıf yapılmış olup, h indeksi 20'dir.

Kurum Bilgileri

Birim
Teknoloji Fakültesi
Bölüm
Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı
Tasarım ve İmalat Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
yusuf.kaynak@marmara.edu.tr
Web Sayfası
http://yusufkaynak.com/index.php/tr
Ofis
İleri İmalat Teknolojileri Laboratuvarı (E-4)