Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kolonyal Hafıza dan Dekolonizasyon Öforisi ne Afrika Sineması nı Hikayeleştirmek

Doğu Batı, cilt.3, sa.74, ss.217-239, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sinema Gençlere Hikaye mi Anlatır

Din ve Hayat Dergisi, sa.25, ss.134-137, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kavram Haritası Matbuat Tarihindeki İlk Metinler Üzerinden Medya ve İletişim Çalışmalarıyla İlişkili Kavramlar Üzerine Bir Çalışma

TÜRKİYE'DE BİR AKADEMİK ALANIN DOĞUŞU:MEDYA VE İLETİŞİM ÇÜALIŞMALARI ÇALIŞTAYI, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Nisan 2016

Kolonyal İlişkinin Bakiyesi ve Postkolonyal İkircikli Tutum Ousmane Sembene ninFilm Dili ve İslam Dili

ULUSLARARASI SİNEMA VE DİN SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2015, cilt.1, ss.385-403