Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Location-Based Analyses for Electronic Monitoring of Parolees

ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, cilt.9, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SPATIO-TEMPORAL ANALYSES TO ESTIMATE SPEEDINFORMATION FOR TRANSPORT FORECASTING ANDSCENARIO TESTING

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.26, ss.100-106, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Spora Yönelik Tutum İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.10, ss.484-491, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spora yönelik tutum ile yaşam doyumu arasındaki ilişki: marmara üniversitesi sosyal bilimler meslek yüksekokulu öğrencileri örneği.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.10, ss.484-491, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Beklentilerinin Belirlenmesi

VI. INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.503-511

ELEKTRONİK İZLEME TEKNOLOJİSİ VE TÜRKİYE DE UYGULANMASI

TÜRKİYE'DE DENETİMLİ SERBESTLİK 10. YIL ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2015, ss.214-218 Creative Commons License