Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Examination of Greenhouse Gas Convergence in OECD Countries

Modern Economy, cilt.11, ss.79-88, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E7 Ülkelerinde Satınalma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri ile Analizi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.33-46, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de İlaç İthalatını Belirleyen Etmenler 1996 2011

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.21-36, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Empirical Investigation of Purchasing Power Parity PPP for NORDIC Countries Evidence from Linear and Nonlinear Unit Root Tests

International Journal of Economic Perspectives, cilt.10, ss.131-137, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Do OECD Countries Health Expenditures Catch Up to That of US

The Empirical Economics Letters, cilt.15, ss.55-64, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OECD Üyesi Doğu Orta Avrupa Ülkelerinin Biyoteknolojik Gelişme Performansı AçısındanKarşılaştırmalı Analizi

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.8, ss.345-358, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PATENT KORUMASI İLERİ TEKNOLOJİ İÇEREN ÜRÜNLERİN İTHALATINI ARTTIRIYOR MU TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.16, ss.51-63, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİ KALKINMACI DEVLET MODELİ BAĞLAMINDA ULUSAL İLAÇ POLİTİKASI BREZİLYA DENEYİMİ

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.35, ss.123-152, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Otomotiv Üretiminin Dış Ticaret Açığına Etkileri Eşik Değerli Hata Düzeltme Modeli

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.167-176, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Causal Relationships Between Financial Markets The Case of Turkey

Middle Eastern Finance and Economics, ss.41-49, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Global Politik Ekonomi Açısından Fikri Mülkiyet Hakları Uluslararası Güç Gösterilerinin Odak Noktası mı

Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, cilt.2, ss.353-368, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Abd’de Nanoteknoloji Alanında Araştırma Çıktısı ve Ekonomik Büyüme

II.International Symposium on Social Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.1202

E7 Ülkelerinde Satınalma Gücü ParitesininGeçerliliğinin Doğrusal ve Doğrusal OlmayanBirim Kök Testleri ile Analizi

International Conference on Economics, Finance and Management, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017, ss.6

Research Publications in Nanotechnology and Economic Growth: The Case of TheU.K.

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.109

IS THERE INFLATION CONVERGENCE IN NORDIC COUNTRIES? AN ANALYSIS USINGLINEAR AND NONLINEAR METHODS

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.107

BRICS Ülkelerinde Karbon Yoğunluğu Yakınsaması

INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY, ECONOMY AND SECURITY, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Mart 2017, ss.4

Do OECD Countries Catch up to the USA in Biotechnology?

AGP Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, İspanya, 26 - 29 Ocak 2017, ss.23

TESTING CONVERGENCE IN RESEARCH OUTPUT IN BIOTECHNOLOGY FOR G7 COUNTRIES

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE on Applied Economics and Finance (ICOAEF 2016), Girne, Kıbrıs (Kktc), 5 - 06 Aralık 2016, ss.230-235

Are Shocks to Energy Consumption per capita in Turkey Permanent or Temporary

2. Black Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium, Sankt-Peterburg, Rusya, 9 - 13 Kasım 2015, ss.30

Yeni Kalkınmacı Devlet Modeli Açısından Politik Bir Öneri Ulusal İlaç Politikası

3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 Şubat - 02 Mart 2012, ss.42

Kitap & Kitap Bölümleri

Profile Analysis of Research Output in Biotechnology in Turkey

Technology-Driven Innovation in Gulf Cooperation Council (GCC) Countries: Emerging Research and Opportunities, Visvizi AnnaBakry Saad Lytras Miltiadis D. Alhalabi Wadee, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.134-156, 2019

Do OECD countries catchup to the USA in biotechnology?

ART, ECONOMICS AND POLITICS IN MODERN TURKEY, WILLIAM SAYERS, Editör, AGP Research, Londrina, ss.217-225, 2017

Are Shocks to Energy Consumption per capita in Turkey Permanent or Temporary?

Corporate Espionage Geopolitics and Diplomacy Issues in International Business, Christiansen Bryan,Kasarcı Fatmanur, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.248-259, 2017

Sustainability of Foreign Trade Deficit in Energy: The Case of Turkey

Business Infrastructure for Sustainability in Developing Economies, Nilanjan Ray, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.94-109, 2017

A Structurationist Analysis of Differing Policies Oriented to the Pharmaceutical Industry: Turkey and Brazil

Research of Handbook on Economic Growth and Technological Change in Latin America, Christiansen Bryan, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.291-312, 2014

Yeni Kalkınmacı Devlet ve Sosyal Politika: Etkin Bir Sağlık Politikası

Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, Aysan,Ahmet Faruk ve Dumludağ,Devrim, Editör, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.123-146, 2014

Küreselleşme, Çok Uluslu Şirketler ve Şirket Birleşmeleri: Dünya İlaç Endüstrisi Örneği

Küreselleşme İktisadi Yönelimler ve Sosyopolitik Karşıtlıklar, Soyak,Alkan, Editör, Om Yayınevi, İstanbul, ss.211-261, 2002