Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2009 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İktisat (Dr), Türkiye

 • 2001 - 2003 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1996 - 2000 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Doktora

  Fikri mülkiyet haklarının yükselişinde gelişmekte olan ülkelerin uyguladıkları stratejilerin küresel politik ekonomi yönünden analizi - ilaç sektörü örneği-

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İktisat (Dr)

 • 2003 Yüksek Lisans

  Finansal liberalizasyon sonrası temel makro ekonomik değişkenlerin ekonomik büyüme üzerine etkileri ekonometrik analizi: Türkiye örneği

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce