Education Information

Education Information

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Uluslararası İktisat (Dr), Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Ekonometri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Economics, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Fikri mülkiyet haklarının yükselişinde gelişmekte olan ülkelerin uyguladıkları stratejilerin küresel politik ekonomi yönünden analizi - ilaç sektörü örneği-

  Marmara Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Uluslararası İktisat (Dr)

 • 2003 Postgraduate

  Finansal liberalizasyon sonrası temel makro ekonomik değişkenlerin ekonomik büyüme üzerine etkileri ekonometrik analizi: Türkiye örneği Sustainable Development

  Marmara Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Ekonometri (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English