Arş.Gör.Dr.

YELİZ KUŞAY


İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2009 - 2013

2009 - 2013

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler (Dr), Türkiye

2002 - 2005

2002 - 2005

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler (Yl) (Tezli), Türkiye

1998 - 2002

1998 - 2002

Lisans

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Sosyal medya ortamı olarak Facebook'un çekiciliği ve ergenlerde bağımlılık düzeyi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler (Dr)

2005

2005

Yüksek Lisans

Kriz iletişiminde internetin etkisi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Halkla İlişkiler

Akademik Unvanlar / Görevler

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Kriz İletişimi

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

İş Gücü Alanı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı ve Girişimci Kadınlar

KUŞAY Y.

Marmara Universitesi Kadin ve Toplumsal Cinsiyet Arastirmalari Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.23-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Proaktif ve reaktif kriz iletişiminde alışveriş merkezlerinin iletişim stratejileri

KUŞAY Y.

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.3, sa.2, ss.379, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Sosyal Medyadan Krize Bakış Otomotiv Sektöründe Kriz Dönemlerinde Sosyal Medyanın Kullanımına İlişkin Bir Araştırma

AKBAYIR Z. , KUŞAY Y.

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.1, sa.3, ss.1177-1193, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

The Social Media Reflections of Communication Applications of Entities Operating in Sportswear Sector “Examples of Nike, Puma and Adidas”

KUŞAY Y.

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, cilt.5, ss.37-59, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

One-Way And Two-Way Communication In Healthcare Communication “An Evaluation Of Healthcare Programs On Television”

Kuşay Y. , Kılıç Taran B.

International Multidisciplinary Eurasian Congress, Barcelona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, ss.56-66

2016

2016

Proaktif ve Reaktif Kriz İletişiminde Alışveriş Merkezlerinin İletişim Stratejileri.

KUŞAY Y.

. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4 - 06 Kasım 2016, cilt.3, ss.379-399

2016

2016

The Communication Strategies of Shopping Centers in Proactive and Reactive Crisis Communication

KUŞAY Y.

2nd International Conference on Social Sciences EducationResearch, 4 - 06 Kasım 2016

2015

2015

Sosyal Medyadan Krize Bakış Otomotiv Sektöründe Kriz Dönemlerinde Sosyal Medyanın Kullanımına İlişkin Bir Araştırma

Akbayır Z. , Kuşay Y.

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015

2014

2014

Gerçekliğin Gündelik Hayatta Yeniden Üretimi

KUŞAY Y.

I. Uluslararası İletişim Bilimleri ve Medya Araştırmaları Kongresi, 12 - 15 Mayıs 2014

2009

2009

Toplumsal Gelişimde Yeni Bir Dinamik Olarak Sosyal Girişimcilik Uluslararası İnsan Hakları Savunucuları Kurumu Front Line Örneği

Tavukçuoğlu B. , Kuşay Y.

6.Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2009, ss.27-34

2009

2009

Yeni Medyada Özdenetim Mekanizması Olarak Okur Temsilciliği

KUŞAY Y. , ÖZAY S.

” Medya ve Etik Sempozyumu, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009

2006

2006

Kurumsal İletişimde Yeni Medya

SAVAŞ A. T. , KUŞAY Y.

İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, İstanbul, Türkiye, 1 Kasım - 03 Ağustos 2006, cilt.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Halkla İlişkiler Sürecinde Yeni iletişim Teknolojileri ile değişen Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri

Kuşay Y.

Kurumların Yeni İletişim Biçimleri, Gaye Aslı Sancar, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.1, 2018

2018

2018

Digital Storytelling as a Part of Participatory Culture in Communication and Public Relation Practices

Kuşay Y.

Handbook of Research on Transmedia Storytelling and Narrative Strategies, Recep Yılmaz,M. Nur Erdem,Filiz Resuloğlu, Editör, IGI-GLOBAL, New-York, ss.271-291, 2018

2015

2015

Gelişen Dünyada Kurumsal İtibar Yönetiminde: Online İtibar Yönetimi

KUŞAY Y.

Yeni Medya ve İletişimsel Yaklaşımlar, Ruşen Nurhayat Tanrıbilir, Editör, Kriter, ss.219-234, 2015

2015

2015

Halkın Yeni Afyonu Sosyal Medyada "Gündem Belirleme" ve Gündem Belirlemeye Eleştirel Bakış

KUŞAY Y. , KILIÇ TARAN B.

Ağdaki Şüphe, Tolga Kara, Ebru Özgen, Editör, Beta, ss.191-228, 2015

2013

2013

Sosyal Medyada Çekicilik ve Bağımlılık

Kuşay Y.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2013

2010

2010

Siyasal İletişimin Temel Taşını Koyanlar: Sokrates, Platon ve Aristoteles

Kuşay Y.

Seçenlere ve Seçilenlere Politik Dünya, Yonca Ece Çöklü, Editör, Referans Yayıncılık, İstanbul, ss.1, 2010

2010

2010

Sosyal Medyanın Gücü ve Uygulama Örnekleri

Kuşay Y.

İkinci Medya Çağında İnternet, Filiz Aydoğdan,Ayşen Akyüz, Editör, Alfa Basım Yayım, İstanbul, ss.1, 2010