Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Barış Pınarı Harekâtı ve Twitter Diplomasisi

Journal of Current Research on Social Sciences, cilt.9, sa.4, ss.137-168, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suriye Krizi Bağlamında Hizbullah'ın Medya Stratejisi

SETA Analiz, sa.163, ss.1-22, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Academia and think tanks in Turkey in the Context of Knowledge Production and Refugees

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, sa.25, ss.99-116, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

MÜZMİN TOPLUMSAL ÇATIŞMA VE LÜBNAN MEDYASI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, sa.31, ss.745-750, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzmin Toplumsal Çatışma ve Lübnan Medyası

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, sa.31, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mülteci Krizi Bağlamında Jandarmanın Medyadaki Temsili

Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye’de Jandarma veSahil Güvenlik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.7-8

The Social Construction of Terror on US Media: The Case of CNN

7th International Conference on Conflict, Terrorism and Society, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2018, ss.67-68

Syrian Refugees as a Threat or Opportunity for Diversity: A. Discursive Comparison of BBC and TRT

7th AGP International Humanities and Social Sciences Conference , Praha, Çek Cumhuriyeti, 9 - 11 Mayıs 2017, ss.5-6

Cyberactivism in Syria s war How Syrian Bloggers Use Internet for Political Activism

III. International Conference on Conflict, Terrorism and Society, 15 - 16 Nisan 2014

Arap Basınında Şiddetin Dili

3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 11 Ekim 2013, ss.765-775

Intercultural Communication and Language in the Context of Halo Effect Turks in France Alsace Region

3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, 3 - 05 Mayıs 2013

Suriye deki Kriz Sürecinde Beşar Esad'ın Geleneksel ve Sosyal Medyada Kamuoyu Oluşturma Politikası

Middle Eastern Congress on Politics and Society , Sakarya, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2012, ss.3-4

Karşılaştırmalı Medya Okuması Bölge Medyasının Suriye Olaylarına Bakışı

1. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Deaş'ın Medya Stratejisi

SETA Yayınları, İstanbul, 2018

Televizyon Dizilerine Dünyanın Bakışı

Televizyon Dizilerinin Keşfi, Yenal Göksun, Editör, Kaknüs Yayınları, İstanbul, ss.67-84, 2018

Suriye Lise Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı

Dünyada Türk İmajı, Ahmet Şimşek, Editör, Pegem A Yayıncılık, İstanbul, ss.491-503, 2018

İHRACATTA YENİ BİR ALAN: DEĞER İHRACI

TELEVİZYON DİZİLERİNİN KEŞFİ: İÇERİK, ANLAM VE İŞLEVLERİ, GÖKSUN, YENAL, Editör, KAKNÜS YAYINLARI, İstanbul, ss.39-66, 2018

ARAP MEDYASINDA 15 TEMMUZ

15 Temmuz’da Medya: Darbe ve Direnişin Mecrası, Fahrettin Altun, Editör, SETAV Yayınları, İstanbul, ss.283-296, 2017

Arap Medyasında 15 Temmuz

15 Temmuz’da Medya: Darbe ve Direnişin Mecrası, İsmail Çağlar, Mehmet Akif Memmi, Fahrettin Altun, Editör, SETA Kitapları, Ankara, ss.283-397, 2017

Facebook ve Twitter Sadece Devrimcilerin Gittiği Yerlerdir

Yeni Medya Kuramları, Filiz Aydoğan Boschele, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.23-38, 2017

Cyberactivism in Syria’s war: How Syrian Bloggers Use Internet for Political Activism

New Media Politics: Rethinking Activism and National Security in Cyberspace, Banu Baybars Hawks, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.49-62, 2015

Cyberactivism in Syria’s War: How Syrian Bloggers Use Internet for Political Activism

New Media Politics: Rethinking Activism and National Security in Cyberspace, Baybars-Hawks, Banu, Editör, Cambridge Scholars Publishing, ss.49-62, 2015