General Information

Biography

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2006 yılında mezun oldu. Televizyon, dergi ve gazetede muhabir, editör ve yazı işleri koordinatörü olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı'nda "Suriye ilk ve ortaöğretim ders kitaplarında Türkler ve Türk imajı" başlıklı tezini 2011 yılında tamamladı. Marmara Üniversitesi, Radyo TV Anabilimdalı bünyesinde "Televizyonun kamuoyu inşası: El-Manar TV örneği" başlıklı doktora tezini 2016 yılında savundu. Nisan 2017'den beri aynı anabilimdalında Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Suriye ve Lübnan'da 2009 yılından bu yana belli dönemlerde saha araştırmaları yapmıştır. Çalışmalarında Ortadoğu medyası, siyasal iletişim, medya ve şiddet, söylem analizi ve göstergebilim konularına yoğunlaşmaktadır.

Institutional Information

Unit
Faculty of Communication
Department
Radio, Television and Cinema
Program
Department of Radio-Television