Arş.Gör.Dr.

YASİN CEBECİ


İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Biyografi

1981 yılında Sakarya’da doğan Cebeci, 2004 yılında Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F. İşletme programında lisans öğrenimini tamamlamıştır. Cebeci, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe ve Finansman programında 2014 yılında Yüksek Lisans, 2019 yılında ise Doktora eğitimlerini tamamlamıştır.

Cebeci, 2005 ile 2009 yılları arasında T. Garanti Bankası'nda sırasıyla gişe asistanı, satış temsilci, satış yetkilisi ve satış yönetmeni pozisyonlarında çalışmıştır. 2009 ile 2013 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmış, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları program başkanlığını yürütmüştür. 2013 yılından itibaren Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

2017 yılı Kasım ayından itibaren Uluslararası hakemli bir dergi olan "Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi'nin" editör yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Finansal raporlama, entegre raporlama, sürdürülebilirlik raporlaması, finansal analiz ve muhasebe standartları alanlarında çalışmakta, bu konularda ulusal ve uluslararası çapta düzenlenen kongrelerde sunulmuş ve yayımlanmış bildirileri ve makaleleri bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babası olan Cebeci'nin yabancı dili İngilizcedir.

Eğitim Bilgileri

2014 - 2019

2014 - 2019

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye

2013 - 2014

2013 - 2014

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl), Türkiye

1999 - 2004

1999 - 2004

Lisans

Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

FİNANSAL RAPORLAMADA TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ STANDARDININ UYGULANMASI VE BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERDE GERÇEĞE UYGUN DEĞER HİYERARŞİSİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

2014

2014

Yüksek Lisans

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ AÇISINDAN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TFRS) KAPSAMINDA DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLAR İLE MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ'NDEKİ (MSUGT) FİNANSAL TABLOLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl)

Araştırma Alanları

Finans Ekonomisi, Muhasebe, Finansman, Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2013 - 2019

2013 - 2019

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2009 - 2013

2009 - 2013

Öğretim Görevlisi

Dumlupınar Üniversitesi, Altıntaş Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Finansal Muhasebe Uygulamaları

Lisans

Lisans

Muhasebe Bilgi Sistemi

Lisans

Lisans

Genel Muhasebe 1

Lisans

Lisans

Genel Muhasebe 2

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Muhasebe Eğitimi İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Analizi (1991-2019)

Cavlak H., Cebeci Y. , Güneş N. , Tan Ö. F.

Muhasebe ve Finansman Dergisi, sa.89, ss.75-100, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

GERÇEĞE UYGUN DEĞER HİYERARŞİSİNE İLİŞKİN BORSA İSTANBUL’DA İÇERİK ANALİZİ

GÖKÇEN G. , CEBECİ Y.

JOURNAL OF RESEARCH İN BUSİNESS, cilt.4, sa.2, ss.196-215, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

KURUMSAL RAPORLARIN İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

CAVLAK H., CEBECİ Y.

Journal of Research in Business, cilt.1, ss.53-76, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

KARŞILIKLARIN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE KULLANIMI

CEBECİ Y. , CAVLAK H.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.13, ss.109-128, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

TÜRK TİCARET KANUNUNDA FİNANSAL RAPORLAMA

CEBECİ Y. , CAVLAK H.

Route Educational and Social Science Journal, cilt.4, ss.158-169, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

YASAL DÜZENLEMELER VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN SAT VE GERİ KİRALA İŞLEMLERİ

GÜNEŞ N. , CAVLAK H., CEBECİ Y.

Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.33-51, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

ERTELENMİŞ VERGİ UNSURLARININ ANALİZİ

CAVLAK H., CEBECİ Y.

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.48-60, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

NAKİT AKIŞ TABLOLARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

CAVLAK H., CEBECİ Y. , GÜNEŞ N.

International Journal of Academic Value Studies, cilt.3, ss.234-246, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

İŞLETMELER TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORLARIN YASAL DÜZENLEMELER KAPSAMINDA İNCELENMESİ

CAVLAK H., CEBECİ Y.

PressAcademia Procedia, cilt.3, ss.37-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Kurumsal Yönetim Algısı İle Kurumsal YönetimNotu Arasındaki İlişkinin Analizi

ATAMAN GÖKÇEN B. , GÖKÇEN G. , CAVLAK H., CEBECİ Y.

MALİYE FİNANS YAZILARI, sa.107, ss.161-186, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Türkiye de Devlet Üniversitelerinin Lisans Programlarındaki Muhasebe Standartları Eğitimi Üzerine Araştırma

Gökçen G. , Ataman Gökçen B. , Cebeci Y. , Cavlak H.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ S.B.E.-ÖNERİ DERGİSİ, cilt.11, ss.121-145, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

İŞLETMELER TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORLARIN YASAL DÜZENLEMELER KAPSAMINDA İNCELENMESİ

CAVLAK H., CEBECİ Y.

Global İşletme Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2017

2017

2017

NAKİT AKIŞ TABLOLARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

CAVLAK H., CEBECİ Y. , GÜNEŞ N.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya (Antalya), Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.106

2017

2017

TÜRK TİCARET KANUNUNDA FİNANSAL RAPORLAMA

CEBECİ Y. , CAVLAK H.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya (Antalya), Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.1204

2017

2017

ERTELENMİŞ VERGİ UNSURLARININ ANALİZİ

CAVLAK H., CEBECİ Y.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, ss.1211-1223

2017

2017

YASAL DÜZENLEMELER VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN SATIŞ VE GERİ KİRALAMA İŞLEMLERİ

GÜNEŞ N. , CAVLAK H., CEBECİ Y.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, ss.1383-1396

2016

2016

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA KARŞILIKLARIN BİST 30 ŞİRKETLERİNDE KULLANIMI

CAVLAK H., CEBECİ Y.

35. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu (Kıbrıs), Kıbrıs, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2016, ss.177-196

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Faaliyet Raporlaması

CAVLAK H., CEBECİ Y. , KURT E. S. , ALTUK ÖZDEN V. E. , KARALAR S., OCAK M., et al.

Kurumsal Raporlama, Emine Serap Kurt, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.125-173, 2018

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2020

Eylül 2020

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi