TÜRKİYE DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINDAKİ MUHASEBE STANDARTLARI EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Gökçen G., Ataman Gökçen B. , Cebeci Y. , Cavlak H.

Öneri Dergisi, cilt.11, ss.121-145, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)