Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The validity and the reliability of freiburg mindfulness inventory to Turkish

Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues, vol.11, no.2, pp.48-57, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kalıp yargıların girişimcilik niyetine etkisi

İş ve İnsan Dergisi, vol.7, no.1, pp.105-118, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Individual and organizational antecedents of trait mindfulness

JOURNAL OF MANAGEMENT SPIRITUALITY & RELIGION, vol.16, pp.199-220, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Another benefit of mindfulness: Ethical behaviour

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.3, pp.772-782, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effects of mindfulness on overconfidence

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.15, pp.175-191, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Adalet

İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.18, pp.27-46, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

An investigation of the moderating effect of work exhaustion on the relationship between perceived servant leadership and organizational commitment

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.307-328, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cam tavanı kırıp yükselenler: Kadın yöneticiler üzerine bir araştırma

28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 3 - 05 September 2020, pp.399-409 Sustainable Development

Neden erkek girişimciliği değil de kadın girişimciliği alanı var?

27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019

The Validity and the Reliability of Freiburg Mindfulness Inventory to Turkish

Global Conference on Psychology Researches, İstanbul, Turkey, 30 March - 01 April 2018

Greening the environment through mindfulness

International Congress on Political Economic and Management Sciences, Belgrade, Serbia And Montenegro, 8 - 12 November 2017

Another benefit of mindfulness: Ethical Behaviour

3rd International Conference on Social Science and Education Research (ICSSER), Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.192

Farkındalık Kavramının Karar Verme Sürecine Etkisi

3. Örgütsel Davranış Kongresi, Tokat, Turkey, 6 - 07 November 2015, pp.280-285

Books & Book Chapters

Workplace Spirituality for More Sustainable Organizations

in: Handbook of Research on Integrating Spirituality in Modern Workplaces, Naval Garg, Bijender Punia, Editor, IGI Global, PA, pp.80-95, 2022

Yaratıcılık ve Yenilikçilik

in: Güncel Bir Yaklaşımla Girişimcilik, Doç. Dr. Gül Eser, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.25-48, 2021

Toplumsal cinsiyet üzerine teorik yaklaşımlar

in: Kadın psikolojisi ve toplumsal cinsiyet insan deneyiminin yarısı ve daha fazlası, Şeyda Türk, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.27-60, 2021

Women-Founded Start-Ups: Bigger, Better, Faster, More!

in: Macro and Micro-Level Issues Surrounding Women in the Workforce: Emerging Research and Opportunities, Başak Uçanok Tan, Editor, IGI Global, PA, pp.58-88, 2020 Sustainable Development

Gamification in Business: A Review of the Studies

in: Eurasian Business Perspectives, Bilgin M., Danis H., Demir E., Editor, Springer, pp.53-73, 2020

İşyerinde Mutluluk

in: Örgütsel Davranış Gündemdeki Kavramlar, Prof. Dr. Tülay Turgut, Editor, Çağlayan Yayınevi, İstanbul, pp.261-277, 2018