Arş.Gör.

YAKUP KARA


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Biyografi

1986’da Erzurum Tortum’da doğdu. 1999’da İstanbul Çağlayan’da hafızlığını tamamladı. 2005’de Kartal Mehmet Akif Ersoy A.İ.H.L.’nden; 2009’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda başladığı yüksek lisansını 2012’de “İslam Hukuku’nda Deyn’in Deyn Karşılığında Satımı” başlıklı teziyle tamamladı. Mart 2013’te Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. 2012 yılında Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı’nda başladığı doktorasını 2019 yılında "Umûm-Husûs Meselesinin Dil Açısından İncelenmesi (Karâfî Örneği)" başlıklı teziyle nihayete erdirdi. Çeşitli ilmi kuruluşlarda Sarf-Nahiv, Belâgat, Fıkıh Usûlü, Klasik Mantık, Vaz' ilmi ve Âdâbu'l-bahs ve'l-münâzara dersleri vermiştir. Halihazırda aynı bölümde çalışmalarını sürdürmektedir.

Eğitim Bilgileri

2012 - 2019

2012 - 2019

Doktora

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Yüksek Lisans

İSLAM HUKUKU’NDA DEYN’İN DEYN KARŞILIĞINDA SATIMI Creative Commons License

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2013

2013

Kişisel Gelişim

Uluslararası Tahkik Kursu

İSAM

2013

2013

Mesleki Kurs

Merkezü's-Sekâfî el-İslâmî el-Kuveytî İslami İlimler Kurs Sertifikası

Merkezü's-Sekâfî el-İslâmî el-Kuveytî

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2018 - 2019

2018 - 2019

İSAR

Uygulama Araştırma Merkezi - Eğitim

Kara Y.

2018 - 2019

2018 - 2019

EDEP

Uygulama Araştırma Merkezi - Eğitim

Kara Y.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2012

2012

İSLAM HUKUKUNDA DEYN'İN DEYN KARŞILIĞINDA SATIMI

Kara Y.

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.389-415, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

İmkan Delili: Vâcibü’l-Vücûd,Mümkinü’-l-Vücûd, Mümteniu’l-Vücûd (Ebü’l-Hasan el-Âmirî)

Kara Y.

Din Felsefesi Açısından Meşşâî Geleneki (Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi), Prof. Dr. Recep Alpyağıl, Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.275-283, 2019

2016

2016

TUHFETÜL MEMLÛK ve UMDETÜ'L-MÜLÛK (SİYÂSETNÂME)

Kara Y.

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI, İstanbul, 2016

2016

2016

KLASİK DÖNEM ARAP EDEBİYATINDA SİYÂSETNÂME YAZMA GELENEĞİ

KARA Y.

TUHFETÜ L MEMLÛK SİYÂSETNÂME, Özgür Kavak, Editör, TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI, İstanbul, ss.15-52, 2016

2013

2013

El-EMED ALE’L-EBED (SONSUZLUK PEŞİNDE)

Kara Y.

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI, İstanbul, 2013

2013

2013

ÂMİRÎ VE ENTELEKTÜEL ŞAHSİYETİ

Kara Y.

EL-EMED ALE'L-EBED (SONSUZLUK PEŞİNDE), PROF. DR. İLHAN KUTLUER, Editör, TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI, İstanbul, ss.1-35, 2013

Ansiklopedide Bölümler

2019

2019

Temel İslam Ansiklopedisi

KARA Y.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2019

2019

2019

KOMŞU

KARA Y.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2019

2019

2019

ŞART

KARA Y.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2019

2019

2019

Temel İslam Ansiklopedisi

KARA Y.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2019

2019

2019

Temel İslam Ansiklopedisi

KARA Y.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2019

2019

2019

Temel İslam Ansiklopedisi

KARA Y.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2019

2019

2019

Temel İslam Ansiklopedisi

KARA Y.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2019

2019

2019

Temel İslam Ansiklopedisi

KARA Y.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2019

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2015

Mayıs 2015

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel DergiBurslar

2017 - 2018

2017 - 2018

2214-A Yurt Dısı Arastırma Burs Programı (Doktora ögrencileri için)

TÜBİTAK