Asst. Prof. YAKUP KARA


Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences

Department of Arabic Language and Rhetoric

Email: yakup.kara@marmara.edu.tr
Office Phone: +90 216 651 4360 Extension: 1654
Web: http://akademik.marmara.edu.tr/yakup.kara
Address: Altunizade, Mahir İz Cd., 34662 Üsküdar/İstanbul

Metrics

Publication

26

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

Yakup Kara, 1986’da Erzurum Tortum’da doğdu. 1999’da İstanbul Çağlayan’da hafızlığını tamamladı. 2005’de Kartal Mehmet Akif Ersoy A.İ.H.L.’nden; 2009’da Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede başladığı yüksek lisansını, 2012’de “İslam Hukuku’nda Deyn’in Deyn Karşılığında Satımı” başlıklı teziyle tamamladı. 2013’te Marmara Ü. İlahiyat Fak. Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. Aynı fakültede başladığı doktorasını, 2019 yılında "Umûm-Husûs Meselesinin Dil Açısından İncelenmesi (Karâfî Örneği)" başlıklı teziyle tamamladı. 2016-2017 yılları arasında sahasıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere bir seneliğine Ürdün’de bulundu. 2022 yılında Dr. Öğretim Üyesi ünvanını aldı. Çeşitli ilmî kuruluşlarda Klasik Arapça, Belâgat, Mantık, Vaz', Münâzara ve Usûl-ı Fıkıh dersleri verdi. Hâlihazırda çalışmalarını ağırlıklı olarak dil-mantık-usûl-ı fıkıh ilişkisi konuları üzerinde sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Education Information

2012 - 2019

2012 - 2019

Doctorate

Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Dissertations

2012

2012

Postgraduate

İSLAM HUKUKU’NDA DEYN’İN DEYN KARŞILIĞINDA SATIMI Creative Commons License

Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2013

2013

Uluslararası Tahkik Kursu

Personal Evolution

İSAM

2013

2013

Merkezü's-Sekâfî el-İslâmî el-Kuveytî İslami İlimler Kurs Sertifikası

Vocational Course

Merkezü's-Sekâfî el-İslâmî el-Kuveytî

Academic Titles / Tasks

2013 - Continues

2013 - Continues

Assistant Professor

Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Klasik Metinler

Undergraduate

Undergraduate

Arap Dili Belagatı

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Modern Metinler

Undergraduate

Undergraduate

Arap Dili ve Edebiyatı I

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Edebi Metinler

Taught Courses And Trainings

2018 - 2021

2018 - 2021

EDEP

Application Research Center - Training

Kara Y.

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

2019

2019

İmkan Delili: Vâcibü’l-Vücûd,Mümkinü’-l-Vücûd, Mümteniu’l-Vücûd (Ebü’l-Hasan el-Âmirî)

Kara Y.

in: Din Felsefesi Açısından Meşşâî Geleneki (Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi), Prof. Dr. Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.275-283, 2019

2016

2016

TUHFETÜL MEMLÛK ve UMDETÜ'L-MÜLÛK (SİYÂSETNÂME)

Kara Y.

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI, İstanbul, 2016

2016

2016

KLASİK DÖNEM ARAP EDEBİYATINDA SİYÂSETNÂME YAZMA GELENEĞİ

KARA Y.

in: TUHFETÜ L MEMLÛK SİYÂSETNÂME, Özgür Kavak, Editor, TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI, İstanbul, pp.15-52, 2016

2013

2013

El-EMED ALE’L-EBED (SONSUZLUK PEŞİNDE)

Kara Y.

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI, İstanbul, 2013

2013

2013

ÂMİRÎ VE ENTELEKTÜEL ŞAHSİYETİ

Kara Y.

in: EL-EMED ALE'L-EBED (SONSUZLUK PEŞİNDE), PROF. DR. İLHAN KUTLUER, Editor, TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI, İstanbul, pp.1-35, 2013

Episodes in the Encyclopedia

2020

2020

BÛSİRÎ

Kara Y.

Türkiye Diyanet Vakfı (İSAM), pp.526-528, 2020 Creative Commons License

2020

2020

TELKÎN (TİA)

Kara Y.

Türkiye Diyanet Vakfı (İSAM), pp.83-86, 2020 Creative Commons License

2020

2020

LAKÎT

Kara Y.

Türkiye Diyanet Vakfı (İSAM), pp.304-306, 2020 Creative Commons License

2019

2019

RÜKÛ

Kara Y.

Türkiye Diyanet Vakfı (İSAM), pp.44-46, 2019 Creative Commons License

2019

2019

LUKATA

Kara Y.

Türkiye Diyanet Vakfı (İSAM), pp.316-318, 2019 Creative Commons License

2019

2019

KOMŞU

Kara Y.

Türkiye Diyanet Vakfı (İSAM), pp.206-209, 2019 Creative Commons License

2019

2019

ŞART

Kara Y.

Türkiye Diyanet Vakfı (İSAM), pp.393-397, 2019 Creative Commons License

2019

2019

ALLAH HAKKI

Kara Y.

Türkiye Diyanet Vakfı (İSAM), pp.282-284, 2019 Creative Commons License

Scientific Refereeing

June 2020

June 2020

Usul İslam Araştırmaları

Journal Indexed in ESCI

May 2019

May 2019

İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)

Other Journals

May 2015

May 2015

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed JournalInvited Talks

October 2019

October 2019

ARAP DİLİ'NİN ÖNEMİ

Conference

CEVİZLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ-Turkey

May 2018

May 2018

ARAP DİLİ'Nİ ÖĞRENME TEKNİKLERİ

Conference

ÇAKABEY İMAM HATİP LİSESİ-Turkey

Scholarships

2017 - 2018

2017 - 2018

2214-A Yurt Dısı Arastırma Burs Programı (Doktora ögrencileri için)

TUBITAK