Keşşaf Haşiyeleri: Bir Tefsir Klasiğinin Altı Asırlık Etki Tarihi


Kara Y.

TUBITAK Project, 2013 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2013
  • End Date: October 2016

Project Abstract

Projenin ilk aşamasında, günümüze ulaşan yazma halindeki el-Keşşâf şerhlerinin el-Keşşâf mukaddimesi ve Fâtiha sûresi tefsirine yönelik kısımları tahkik edilmiş, mukaddimeye yönelik kısımları aynı zamanda tercüme edilmiştir.

Projenin ikinci aşamasında literatürün tespiti ve biyografik ilişkilerin ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda 450’yi aşkın yazma nüshanın ve 130’u aşkın biyografik kaynağın incelenmesiyle el-Keşşâf literatürü ele alınmış, bu çerçevede asılsız veya hatalı nispetlerle yazmaları tespit edilen ve edilemeyen eserler belirlenmiş, el-Keşşâf literatüründe eser veren yazarlar arasındaki biyografik ilişki ağları ortaya konulmuştur.

Üçüncü aşamada ise makele, bildiri, kitap bölümü, kitap değerlendirmesi ve telif düzeyindeki çalışmalarla el-Keşşâf literatüründeki eserlerin içerikleri, kaynakları ve ilişkilerine yönelik tespitler yapılmıştır.