Education Information

Education Information

 • 1995 - 1999 Competence In Art

  Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Graphic, Turkey

 • 1991 - 1994 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Educatıon, Department Of Fıne Arts Educatıon, Turkey

 • 1986 - 1990 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Educatıon, Department Of Fıne Arts Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 1999 Competence In Art

  Düşünsel ve toplumsal değişim sürecinde Türk özgün baskı resim sanatı ve baskı resim sanatında soyut eğilimler

  Marmara University, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü

 • 1994 Postgraduate

  Okul Öncesi Çocuklarda İllüstrasyon Sorunları, Yeni Bir Model Olarak İllüstrasyon Kullanımı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü