Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Capability of Interactive Floor Technology in Rehabilitation Process.

International Conference of Physiotechnotherapy (ICPTT), SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 9 - 13 Mayıs 2018

DOES LOW BACK PAIN AFFECT PHYSICAL ACTIVITY AND DEPRESSION LEVEL?

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON PHYSIOTECHNOTHERAPY (ICPTT), SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 9 - 13 Mayıs 2018

The Effect of Interactive Floor on Balance

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON PHYSIOTECHNOTHERAPY (ICPTT), SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 9 - 13 Mayıs 2018

Does Virtual Rehabilitation Affect Knee Proprioception, Agility And Postural Stability?

International Conference of Physiotechnotherapy (ICPTT), SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 9 - 13 Mayıs 2018

The Effects of Foot Posture on Performance Tests in Volleyball Athletes and YoungHealthy Individuals

International Meeting on Education and Research in Health Sciences, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.97

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde Fiziksel Aktivitenin Yaşam Kalitesine Etkisi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi Solunum 2017, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2017