Palyatif Bakım Hastalarında Müzik Terapinin Uyku kalitesine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi.


Yurdalan S. U. , Erdoğan R. U.

I.International Palliative Care Congress., Malatya, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.368-369

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.368-369

Abstract

Amaç: Palyatif bakım hastası fiziksel ve ruhsal bütünlüğü içinde ele alınır. Bu anlamda Müzik Terapi, müzik aracılığıyla olgu ile bir bağ sağlayan hastanın fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış terapötik bir yaklaşımdır. Çalışmamızda da bilimsel olarak tedavi etkisi saptanmış Türk Musikisi makamlarının palyatif bakım ünitesinde izlenen olgulara kulaklıkla dinletilerek uyku kalitelerine olan etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Palyatif bakım servisinde yatan ve araştırmaya katılmayı kabul eden gönüllü 9’u kadın, 21’i erkek 30 hastaya (yaş ortalaması 66.33 + 14,37 yıl, yaş dağılımı 25-91 yıl) tedavi öncesi ve sonrası yüz yüze Palyatif Bakım Uyku Günlüğü anketleri yapıldı. Hastalara bir seans “15 dk Acemaşiran makamı-5 dk dinlenme-15dk Uşşak makamı” protokolü ile toplam 30 dk müzik terapi uygulandı. Terapi öncesi ve sonrasında vücut sıcaklığı, kan basıncı, kalp hızı, solunum frekansı, ağrı düzeyi, uyku kalitesi ve ilaç kullanımı değerlendirildi. Hastaların renal, solunumsal nedenlerle uyanmaları, horlama durumları, rüya görme ve sekresyon miktarının müzik terapi ile değişimleri SPSS 11.5 istatistik programında analiz edildi. Bulgular: Çalışma olguları en az 1, en fazla 5 hafta süreli palyatif bakım servisinde tedavi görmekte olup, ortalama serviste kalış süreleri 1,6 hafta idi. Olgularda solunumsal semptomlar yüzünden uyanma sıklığı ölçütünde azalma yönünde istatistiksel anlamlı fark bulundu (p<0,05). Tek seans uygulanan müzik terapi ile vücut sıcaklığı, kan basıncı, kalp hızı, solunum frekansı, ağrı düzeyi, uyku kalitesi ve ilaç kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05). Sonuçlar: Çalışmamızda müzik terapi ile solunumsal semptomlar dışındaki değişkenlerde fark bulunmaması, olguların farklı tanılara sahip olmaları ve aldıkları medikal tedavi çeşitliliğinin sonuçları etkilemesine bağlandı. Gelecek araştırmalarda; çalışmaya özelleştirdiğimiz hastane içi Palyatif Bakım Uyku Günlüğümüz ile hastanın seçeceği müzik makamı ve birden fazla seans uygulamasının, klinik etkinliği daha objektif yansıtabileceği sonucuna varıldı.