Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Tuberculosis and COVID-19: An overlapping situation during pandemic

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, vol.14, no.7, pp.721-725, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

A qualitative study of hand hygiene compliance among health care workers in intensive care units

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, vol.13, no.2, pp.111-117, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Herpes simplex virus encephalitis: Clinical manifestations, diagnosis and outcome in 106 adult patients

JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY, vol.60, no.2, pp.112-118, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Herpes Simplex Virus Encephalitis in Geriatric Patients

CURRENT GERIATRICS REPORTS, vol.6, no.1, pp.34-41, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Chronic Viral Hepatitis in Human Immunodeficiency Virus-infected Patients

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, vol.22, no.2, pp.39-42, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Compliance of Healthcare Workers with Hand Hygiene Practices in Neonatal and Pediatric Intensive Care Units Overt Observation

Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases, vol.2014, pp.1-5, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Serum cytokine levels in asymptomatic Brucella seropositive individuals

Healthmed, vol.7, no.3, pp.900-903, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

1986 DAN 2010 A BETA LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLERİ

ANKEM Dergisi, vol.24, pp.28-32, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kronik Lenfositer Lösemili Hastada Nocardia Beyin Apsesi

KLIMIK JOURNAL, vol.23, no.3, pp.134-137, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Farkındalık Çalışmalarının Aşılama Oranlarına Yansıyan Sonuçları

XXI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 26 - 30 May 2021, pp.533 Sustainable Development

Nadir Görülen Polimikrobiyal Anaerobik Menenjit Vakası

XXI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 26 - 30 May 2021, pp.834-835

Acil yoğun bakım ünitelerinde kullanılan laringoskop bladelerindeki mikroorganizma kolonizasyon durumu

9. Uluslararası Katılımlı Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Acil ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan laringoskop bladelerindeki mikroorganizma kolonizasyon durumu

9. Uluslararası Katılımlı Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Kongresi, Turkey, 2 - 06 December 2015

2014 yılı hastanemizde meydana gelen kesici delici alet yaralanmalarının değerlendirilmesi

9. Uluslararası Katılımlı Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Kongresi, Turkey, 2 - 06 December 2015

İnfeksiyonlarda Antibiyotik Tedavisini Kısaltmak Mümkün mü Toplum Kökenli Pnömoniler

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Aylık Toplantılar-İstanbul, Turkey, 24 November 2015

Konferans 5 HIV AIDS Direncin Klinik Yorumu

Klinik HIV/AIDS Sempozyumu, Turkey, 12 - 15 November 2015 Sustainable Development

Olgu sunumu HIV li hastada CMV koliti

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), 2015-2016 İstanbul Günleri, Problemli Olgularla HIV Enfeksiyonu, Turkey, 03 November 2015 Sustainable Development

Direnç gelişti ne yapayım Oturum HIV Enfeksiyonu

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Edirne Enfeksiyon Akademisi, Edirne, Turkey, 22 - 24 May 2015 Sustainable Development

Screening of rectal swabs for carbapenem resistant Bacteroides fragilis group bacteria

25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen, Denmark, 25 - 28 April 2015

Özel Hasta Gruplarında Klinik Seyir Oturum CMV İnfeksiyonlarında Güncel Durum

17. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK), Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015

Anti HCV pozitif HCV RNA negatif olgularda HCV spesifik T lenfosit yanıtının saptanması

17. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK), Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015

Sitomegalovirus CMV HIV ve Fırsatçı Enfeksiyonlar

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), 2014-2015 İstanbul Toplantıları, İstanbul, Turkey, 05 March 2015 Sustainable Development

2013 Yılı Dahili Yoğun Bakım Ünitesi İnvaziv Araç İlişkili İnfeksiyon Hızı ve Etken Dağılımları

11. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2014 Sustainable Development

COMPLIANCE OF HEALTH CARE WORKERS WITH HAND HYGIENEPRACTICES IN NEONATAL AND PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNITS OVERTOBSERVATION

32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2014), Dublin, Ireland, 6 - 10 May 2014

Dahili Yoğun Bakım Ünitesi Sağlık Çalışanlarının El Hijyeni İle İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları

3. Ulusal Sağlık Bakımı ile İlişkili İnfeksiyonlar Simpozyumu (USBİS), İstanbul, Turkey, 7 - 09 March 2014

Hastane Çalışanlarında 2012 2013 Yılı Kesici Delici Alet Yaralanma Oranları

3. Ulusal Sağlık Bakımı ile İlişkili İnfeksiyonlar Simpozyumu (USBİS), İstanbul, Turkey, 7 - 09 March 2014

Bir invazif pulmoner kandidiyazis olgusu

10. Febril Nötropeni Simpozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 19 May 2013

YBÜ de Enfeksiyon Kontrolü

Türk Toraks Derneği- Yoğun Bakım Ünitesi Hemşireliğinde Enfeksiyon Kontrolü Kursu, İstanbul, Turkey, 11 May 2013

Kemik iliği transplantlı hastada dissemine fuzaryozda vorikonazol tedavisi

15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK), Antalya, Turkey, 23 - 27 March 2011

Yoğun bakım ünitesi Pseudomonas ve Acinetobacter bakteremilerinde son üç yıldaki antimikrobiyal duyarlılıklarının değerlendirilmesi

14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK)., Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2009

Kronik Lenfositik Lösemili Hastada Nokardia Beyin Apsesi

14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK), Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2009

T cell immunotherapy for adenoviral infections of stem cell transplant recipients

International Society for Cellular Therapy, Germany, 24 - 27 May 2006, vol.1062, pp.104-115

The clinical use of donor derived virus specific cytotoxic T lymphocytes reactive against cytomegalovirus CMV adenovirus and Epstein Barr virus EBV

47th Annual Meeting of the American Society of Hematology, United States Of America, 10 - 13 December 2005, vol.12, pp.1160-1166

Antijen Spesifik T Lenfositlerle Adoptif İmmünoterapi

31. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 28 September 2004

Antigen Presenting Capabilities of Retrovirus Transduced T Cell Blasts

45th Annual Meeting of American Society of Hematology, SAN DIEGO, United States Of America, 6 - 09 December 2003

Cellular Immune Responses Against Human Adenovirus Identification of Two Novel Hexon Specific Cross Reactive CD8 T Cell Epitopes

45th Annual Meeting of American Society of Hematology, United States Of America, 6 - 09 December 2003, vol.104, pp.2432-2440

Limitations of dendritic cells for the expansion of polyclonal CMV specific CTLs for adoptive immunotherapy

American Association of Immunologists 90th Anniversary Annual Meeting, United States Of America, 6 - 10 May 2003, vol.26, pp.241-256

Generation of tri specific cytotoxic T cells recognizing adenovirus EBV and CMV a novel approach to adoptive immunotherapy

44th Annual Meeting of American Society of Hematology, United States Of America, 6 - 10 December 2002, vol.102, pp.2292-2299

Generation of CMV specific cytotoxic T lymphocytes for adoptive immunotherapy

7th Annual Symposium of International Society of Hematotherapy and Graft Engineering, QUEBEC CITY, Canada, 14 - 17 June 2001

Ex vivo generation of virus specific cytotoxic T lymphocytes using dendritic cells

2nd Annual Meeting of American Society of Gene Therapy, Washington, Kiribati, 9 - 13 June 1999

Books & Book Chapters

CENTRAL NERVOUS SYSTEM INFECTIONS (MENINGITIS/ ENCEPHALITIS)

in: ENDEMIC INFECTIONS IN TURKEY, KAÇMAZ BİRGÜL, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., Ankara, pp.18-21, 2020

KLİNİK İMMÜNOLOJİ

in: CLINICAL MEDICINE, TABAK FEHMİ, TABAK ÖMÜR, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.197-227, 2010

Adoptive immunotherapy for herpesviruses

in: Human Herpesviruses Biology Therapy and Immunoprophylaxis, Arvin Ann, Campadelli-Fiume Gabriella, Mocarski Edward, Moore Patrick S., Roizman Bernard, Whitley Richard, Yamanishi Koichi, Editor, Cambridge University Press, Cambridge, pp.1318-1331, 2007

Immunotherapy for Virus-Associated Malignancies

in: Immunotherapy for Infectious Diseases, Jacobson Jeffrey M., Editor, HUMANA PRESS, New Jersey, pp.259-274, 2002 Sustainable Development