Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mühendislik Öğrencilerinin Kavram İmajları Üzerine Bir Çalışma: Fonksiyon Nedir?

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.231-254, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Matematik Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforların Karşılaştırılması

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.1, ss.427-444, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Secondary School Students' Problem Solving Strategies

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.5, ss.95-112, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejileri Üzerine Bir Çalışma

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.5, ss.95-112, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6 Sınıf Öğrencilerinin Denklemler Konusunda Sahip Oldukları Yanılgıların Giderilmesine Yönelik Bir Çalışma

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Journal of Theoretical Educational Science, cilt.7, ss.16-43, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar Destekli Öğretimin BDÖ 8 Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Tutumuna Etkisi ve BDÖ Hakkında Öğrenci Görüşleri

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.4, ss.154-176, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An investigation of preservice mathematics’ teachers mathematical inference processes: A practice of Geogebra

2nd International Conference on Science, Mathematics, Enterpreneurship and Technology Education, Bursa, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2020, ss.295-307

An example of mathematical construction with Geogebra 3D

2nd International Conference on Science, Mathematics, Enterpreneurship and Technology Education, Bursa, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2020, ss.411-412

A Practice for the Using Geogebra of Preservice Mathematics Teachers’ Mathematical Thinking Process

12 th World Conference on Educational Sciences (WCES 2020), İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Şubat 2020

Teacher Educators’ Opinions about Mathematical Quality of Instruction

nternational conference on modern education studies (ICONMES 2017), 25 - 27 Ocak 2017, ss.10

Literatürde yükselen bir değer: Öğretmen eğitimcileri

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

University students’ perceptions of graphics of functions

International conference on new horizons in education 2016, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016

Undergraduate students’ interpretations of graphical representation of functions

International conference on new horizons in education, Barselona, 10 - 12 Haziran 2015

Lisans öğrencilerinin fonksiyon kavramına grafik çizimi üzerinden yaklaşımlarının incelenmesi

1.Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2014

Lisans öğrencilerinin sahip oldukları kavram imajları üzerine bir çalışma: fonksiyon nedir?

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014

Students’ perceptions towards concepts of domain, codomain and image of domain

International conference on education in mathematics, science technology, Konya, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2014

Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejileri Üzerine Bir Çalışma

Matematikçiler Derneği 12. Matematik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforların Karşılaştırılması

Matematikçiler Derneği 12. Matematik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013

Duygusal zekâ ve akademik başarı arasındaki ilişki

10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012