Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Özel Eğitim Öğretmeni Adaylarının “Merhamet” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi (LOCK 2022), Balıkesir, Turkey, 13 - 15 May 2022 Sustainable Development

Engelli Çocuğa Öğretmen Olmak

Engellilik Araştırmaları Konferansı, Dünden Bugüne Engellilik, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2018

Türkiye’de Engelli İstihdamının Tarihsel Gelişimi, Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri

Engellilik Araştırmaları Konferansı, Dünden Bugüne Engellilik, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2018

Engelli İstihdamında Rehabilitasyon Danışmanlığı

3.Uluslararası Engelsiz İzmir 2018 Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 03 November 2018

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Bireysel Destek Eğitim Programı Uygulaması

5 th International Eurasian Educational Research Congress / EJERCongress 2018, 2 - 05 May 2018

Investigating the Relationship among the Levels of Special Education Teacher Candidates Cognitive Flexibility Creativity and Empathy

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016

Türkiye de Özel Eğitim Alanında Yapılan Nitel Araştırma Desenli Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2015, vol.1, pp.922-936 Sustainable Development

Türkiye de Özel Eğitim Alanında Oyun Ve Oyuncak İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015, vol.1, pp.1210-1218 Sustainable Development

Relationship Between Social Skills and Articulation Levels Of Children With ıntellectual Disability

2. International Conference on Interdisciplinary Research Education, Girne, Cyprus (Kktc), 30 January - 01 February 2013

Behaviors perceived as mobbing by the instructors assigned in special education institutions

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.4858-4863 Sustainable Development identifier

Books & Book Chapters

Zihinsel Yetersizliğin Tarihçesi

in: Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu, Ümit ŞAHBAZ, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.13-36, 2019

Zihinsel Yetersizliğin Tarihçesi

in: Zihin Yetersziliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu, Ümit ŞAHBAZ, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.13-36, 2019

Çocuk Resminin İncelenmesi

in: Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi, Özlem TOPER, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.20-53, 2018

Bütünleştirmenin Temelleri

in: Özel Eğitimde Bütünleştirme, Dr.Mahmut ÇİTİL, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.1-20, 2018

The Determination of Views of Mental Retardation Practicum Students about the Community Service Practices Course

in: Contemporary Approaches in Social Sciences, William Sayers, Editor, AGP Research, London, pp.97-104, 2016

Investigating the Relationship Among the Levels of Special Education Teacher Candidates Cognitive Flexibility, Creativity and Empathy

in: Strategic Researches on Social Science Multidisciplinary Approach, Ömer Kürşad Tüfekci, Editor, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, pp.3-20, 2016

Çocuk Resminin İncelenmesi

in: Özel Eğitimde Resim İş Öğretimi, Özlem Toper Korkmaz, Editor, Vize Yayıncılık, İstanbul, pp.31-66, 2015

Zihinsel Engelli Bireylerin Mesleki Eğitimleri ve İstihdamlarına İlişkin Genel Tespit

in: Down Cafe Uygulama Rehberi, A.Vefa Demirkıran, Editor, Matus Yayınevi, Ankara, pp.19-28, 2015

Farklı Gelişim Gösteren Çocukların Eğitimine Aile Katılımı

in: Farklı Gelişen Çocuklar, Adnan KULAKSIZOĞLU, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.221-232, 2015

Farklı Gelişim Gösteren Çocukların Eğitimine Aile Katılımı

in: Farklı Gelişen Çocuklar, Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu, Editor, NOBEL Yayın, Ankara, pp.221-232, 2015

The Effect of The Depression Levels Of The Mothers With Mentally Retarded Children On Their Marital Satisfaction

in: A Current Perspective On Health Sciences, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Editor, Rotipo, pp.271-290, 2014

Eğitim

in: Engelsiz Türkiye İçin Yolun Neresindeyiz Mevcut Durum ve Öneriler, Neyyir Berktay,Elzi Menda,Nesrin Balkan, Editor, Sabancı Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.174-227, 2013

Farklı Gelişen Çocuk Ailesi Olmak, Çocuğunuzun Eğitimi ve Yasal Haklarına Yönelik Öneriler

in: Okul Öncesi Eğitimde Çocuk, Yıldız Güven, Dilşad Türkdoğan, Mücella Uluğ, Editor, MEB, Ankara, pp.248-254, 2012