Arş.Gör.

NECDET TUNA ŞAHSUVAROĞLU


Atatürk Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Biyografi

1978 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 1996 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans programından 2000 yılında derece ile mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik yüksek lisans programına kabul edildi.

2001 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak meslek hayatına başladı. 2003 yılında yüksek lisansını tamamlayarak uzmanlık derecesini aldı. 2006 yılında başladığı Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi eğitiminden 2010 yılında mezun olarak Virginia Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü'nün ilk lisanslı aile terapistleri arasında yer aldı. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim dalında Öğretim Görevlisi oldu. 

Farklı gelişim gösteren çocuk aileleri ile yapılan psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları, rehabilitasyon danışmanlığı, aile terapileri Tuna ŞAHSUVAROĞLU'nun mesleki ilgi alanları arasında yer almaktadır.

Yaptığı Tezler

2003

2003

Yüksek Lisans

Eğitilebilir zihinsel engeli olan ilköğretim ll. kademe öğrencileri için geliştirilen mesleki farkındalık eğitiminin değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli)

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

Mesleki Eğitim

Marmara Üniversitesi

2018

2018

CAS (Cognitive Assessment System) Eğitimi

Mesleki Eğitim

İstanbul Üniversitesi

2006

2006

Virginia Satir Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi / Lisanslı Aile Terapisti

Mesleki Eğitim

Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü

Araştırma Alanları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Özel Eğitim, Zihin Engelliler Öğretmenliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

2001 - 2007

2001 - 2007

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Koordinatör Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Engelsiz Birimi Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Farabi Koordinatörü

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması II

Lisans

Lisans

Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması I

Lisans

Lisans

İşitme ve Görme Yetersizliği

Lisans

Lisans

Özel Eğitim

Lisans

Lisans

İş ve Meslek Becerilerin Öğretimi

Lisans

Lisans

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Educational support in mainstreaming practices project: Evaluation of the effectiveness of paraprofessional education

AYDIN A. , ERBAŞ D. , GÖÇ S., ARSLANTÜRK C. T. , ŞAHSUVAROĞLU N. T. , ÖZDEMİR O.

New Trends IssuesProceedings on Humanities Social Sciences, cilt.4, sa.1, ss.670-680, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

The Traces of the Past the Roots of the Future an Essay on Creativity Play and Architecture

ŞAHSUVAROĞLU N. T.

Standard Journal of Educational Research and Essay (SJERE), cilt.3, ss.349-357, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylere İş Meslek Eğitimi Veren Kurumlara İlişkin Verilerin Gözden Geçirilmesi

ŞAHSUVAROĞLU N. T.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching, cilt.3, ss.318-324, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Behaviors Perceived as Mobbing by The Instructors Assigned in Special Education Institutions

AYDIN A. , OTRAR M., ŞAHSUVAROĞLU N. T.

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.46, ss.4858-4863, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Zihinsel Engelli Bireylerin İş ve Meslek Eğitimlerine İlişkin Bir Durum Saptaması

ŞAHSUVAROĞLU N. T.

Paylaştıkça Dergisi, cilt.1, ss.44-45, 2011 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

Odak Grup Görüşmesi ve Sosyal Temsiller Kuramı

ŞAHSUVAROĞLU N. T. , EKŞİ H.

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Odak Grup Görüşmeleri ve Sosyal Temsiller Kuramı

ŞAHSUVAROĞLU N. T. , EKŞİ H.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi., cilt.1, ss.127-139, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Zihinsel Engelli Bireylere Yönelik İş ve Meslek Eğitimi

ŞAHSUVAROĞLU N. T.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Dergisi, cilt.1, ss.44-52, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Engelli Çocuğa Öğretmen Olmak

ŞAHSUVAROĞLU N. T.

Engellilik Araştırmaları Konferansı, Dünden Bugüne Engellilik, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018

2018

2018

Türkiye’de Engelli İstihdamının Tarihsel Gelişimi, Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri

ŞAHSUVAROĞLU N. T.

Engellilik Araştırmaları Konferansı, Dünden Bugüne Engellilik, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018

2018

2018

Engelli İstihdamında Rehabilitasyon Danışmanlığı

ŞAHSUVAROĞLU N. T.

3.Uluslararası Engelsiz İzmir 2018 Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018

2018

2018

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Bireysel Destek Eğitim Programı Uygulaması

SARI O. , BİÇER E., ŞAHSUVAROĞLU N. T.

5 th International Eurasian Educational Research Congress / EJERCongress 2018, 2 - 05 Mayıs 2018

2016

2016

Investigating the Relationship among the Levels of Special Education Teacher Candidates Cognitive Flexibility Creativity and Empathy

AYDIN A. , ŞAHSUVAROĞLU N. T.

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2016

2016

2016

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin İş Ve Meslek Yaşamında Karşılaşabilecekleri Bazı Güvenlik Ve Sağlık Risklerine Karşı Alınabilecek Önlemler

ŞAHSUVAROĞLU N. T.

1.Uluslararası İş Güvenliği Ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2016, ss.613-626

2016

2016

The Determination of Views of Mental Retardation Practicum Students about the Community Services Course

ŞAHSUVAROĞLU N. T. , AYDIN A. , ARSLANTÜRK C. T.

International Humanities and Social Science Conference, Berlin, Almanya, 19 - 22 Mayıs 2016

2016

2016

Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlilik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

ŞAHSUVAROĞLU N. T.

15.Uluslarası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

2015

2015

Türkiye de Özel Eğitim Alanında Yapılan Nitel Araştırma Desenli Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

ŞAHSUVAROĞLU N. T. , KİZİR M.

VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015, cilt.1, ss.922-936

2015

2015

Türkiye de Özel Eğitim Alanında Oyun Ve Oyuncak İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

ŞAHSUVAROĞLU N. T.

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Erzurum, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2015, cilt.1, ss.1210-1218

2013

2013

Relationship Between Social Skills and Articulation Levels Of Children With ıntellectual Disability

AYDIN A. , ŞAHSUVAROĞLU N. T.

2. International Conference on Interdisciplinary Research Education, Girne, Kıbrıs (Kktc), 30 Ocak - 01 Şubat 2013

2012

2012

Behaviors perceived as mobbing by the instructors assigned in special education institutions

Aydan A., Mustafa O., Sahsuvaroglu T.

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.4858-4863 identifier

2012

2012

Behaviors Perceived As Mobbing By The Instructors Assigned İn Special Education Institutions

AYDIN A. , OTRAR M., ŞAHSUVAROĞLU N. T.

World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.4858-4863

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Zihinsel Yetersizliğin Tarihçesi

Şahsuvaroğlu N. T. , Rakap S., Akoğlu G., Sarıca A. D. , Ardıç A., Ünlü E., et al.

Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu, Ümit ŞAHBAZ, Editör, Vize Akademik, Ankara, ss.13-36, 2019

2019

2019

Zihinsel Yetersizliğin Tarihçesi

ŞAHBAZ Ü., RAKAP S., AKOĞLU G., SARICA A. D. , ARDIÇ A., ÜNLÜ E., et al.

Zihin Yetersziliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu, Ümit ŞAHBAZ, Editör, Vize Akademik, Ankara, ss.13-36, 2019

2018

2018

Çocuk Resminin İncelenmesi

ŞAHSUVAROĞLU N. T. , TOPER KORKMAZ Ö., OLÇAY GÜL S., TURHAN C., ÖZDEMİR O., KURT M., et al.

Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi, Özlem TOPER, Editör, Vize Akademik, Ankara, ss.20-53, 2018

2018

2018

Bütünleştirmenin Temelleri

OLÇAY GÜL S., MELEKOĞLU M. A. , GÜMÜŞKAYA Ö., ATBAŞI Z., ARDIÇ A., KARABULUT A., et al.

Özel Eğitimde Bütünleştirme, Dr.Mahmut ÇİTİL, Editör, Vize Akademik, Ankara, ss.1-20, 2018

2017

2017

zihin yetersizliği olan çocukların özellikleri ve sunulan eğitim hizmetleri

ŞAHBAZ Ü., RAKAP S., GİRLİ A., ÜNLÜ E., ÖZBEY F., TALAS S., et al.

Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu, ÜMit ŞAHBAZ, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.195-223, 2017

2016

2016

The Determination of Views of Mental Retardation Practicum Students about the Community Service Practices Course

ŞAHSUVAROĞLU N. T. , AYDIN A. , ARSLANTÜRK C. T.

Contemporary Approaches in Social Sciences, William Sayers, Editör, AGP Research, London, ss.97-104, 2016

2016

2016

Investigating the Relationship Among the Levels of Special Education Teacher Candidates Cognitive Flexibility, Creativity and Empathy

ŞAHSUVAROĞLU N. T. , AYDIN A.

Strategic Researches on Social Science Multidisciplinary Approach, Ömer Kürşad Tüfekci, Editör, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, ss.3-20, 2016

2015

2015

Farklı Gelişim Gösteren Çocukların Eğitimine Aile Katılımı

ŞAHSUVAROĞLU N. T. , UYANIK BALAT G.

Farklı Gelişen Çocuklar, Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu, Editör, NOBEL Yayın, Ankara, ss.221-232, 2015

2015

2015

Çocuk Resminin İncelenmesi

ŞAHSUVAROĞLU N. T.

Özel Eğitimde Resim İş Öğretimi, Özlem Toper Korkmaz, Editör, Vize Yayıncılık, İstanbul, ss.31-66, 2015

2015

2015

Zihinsel Engelli Bireylerin Mesleki Eğitimleri ve İstihdamlarına İlişkin Genel Tespit

ŞAHSUVAROĞLU N. T.

Down Cafe Uygulama Rehberi, A.Vefa Demirkıran, Editör, Matus Yayınevi, Ankara, ss.19-28, 2015

2015

2015

Farklı Gelişim Gösteren Çocukların Eğitimine Aile Katılımı

UYANIK BALAT G., ŞAHSUVAROĞLU N. T.

Farklı Gelişen Çocuklar, Adnan KULAKSIZOĞLU, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.221-232, 2015

2014

2014

The Effect of The Depression Levels Of The Mothers With Mentally Retarded Children On Their Marital Satisfaction

YÜKSEL M., CANEL A. N. , ŞAHSUVAROĞLU N. T.

A Current Perspective On Health Sciences, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Editör, Rotipo, ss.271-290, 2014

2014

2014

The effect of the depression levels of the mothers with mentally retarded children on their marital satisfaction

YÜKSEL M. , CANEL A. N. , ŞAHSUVAROĞLU N. T.

A Current Perspective On Health Sciences, Ayşegül Y. Kaptanoğlu , Editör, Rotipo-Romania, ss.271-290, 2014

2014

2014

The effect of the depression levels of the mothers with mentally retarded children on their marital satisfaction.

YÜKSEL M. , CANEL A. N. , ŞAHSUVAROĞLU N. T.

A Current Perspective On Health Sciences, Ayşegül Y. Kaptanoğlu , Editör, Rotipo-Romania, Rotipo, ss.271-290, 2014

2013

2013

Eğitim

ŞAHSUVAROĞLU N. T. , GÜNEŞ H., AKTAŞ İ., KONUK Ö.

Engelsiz Türkiye İçin Yolun Neresindeyiz Mevcut Durum ve Öneriler, Neyyir Berktay, Elzi, Menda, Editör, Sabancı Yayınları, İstanbul, ss.174-227, 2013

2012

2012

Farklı Gelişen Çocuk Ailesi Olmak, Çocuğunuzun Eğitimi ve Yasal Haklarına Yönelik Öneriler

ŞAHSUVAROĞLU N. T.

Okul Öncesi Eğitimde Çocuk, Yıldız Güven, Dilşad Türkdoğan, Mücella Uluğ, Editör, MEB, Ankara, ss.248-254, 2012

Ödüller

Kasım 2017

Kasım 2017

Akademik Katkı Ödülü

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı

Haziran 2016

Haziran 2016

2016 / Bronze Research Award

İnternational Conference Of Strategic Research İn Social Science And Education (Icosresse)Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1