Doç.Dr.

HAKKI TONGUÇ TOKOL


Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

İç Mimarlık Çevre Tasarımı Anasanat Dalı

Eğitim Bilgileri

2007 - 2013

2007 - 2013

Sanatta Yeterlik

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Anasanat Dalı (Sy), Türkiye

1993 - 1996

1993 - 1996

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1988 - 1992

1988 - 1992

Lisans

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Sanatta Yeterlik

Okyanusaşırı Uzunyol Yelkenli Gezi Yatlarında Yaşam, Mekan ve Donanım ilişkisi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

1996

1996

Yüksek Lisans

Alış Veriş Merkezleri Çevre ve Mekan İlişkisi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

2014 - 2016

2014 - 2016

Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

1999 - 2014

1999 - 2014

Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

1994 - 1999

1994 - 1999

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

1993 - 1994

1993 - 1994

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Senato Üyesi

Marmara Üniversitesi

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

2018 - 2020

2018 - 2020

Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Marmara Üniversitesi

2015 - 2019

2015 - 2019

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Marina İşletmelerinde Kullanıcı, İşlev, Mekân İlişkisi ve Ataköy Marina Örneğinde Kurumsal Kimliğin Tasarıma Yansıması

Tokol H. T.

IDA: International Design and Art Journal, cilt.2, sa.2, ss.248-261, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Yat İç Mekân Tasarımında Tek Gövdeli İle Çift Gövdeli (Katamaran) Yatların Karşılaştırılması

Tokol H. T.

JIA JOURNAL (IJIIA) Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi, cilt.5, sa.11, ss.59-84, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Amatör Tekne Yapımcıları İçin Teknik Resim Dersleri 3 Çok Amaçlı Teknikler

TOKOL H. T.

Yelken Dünyası Dergisi, sa.371, ss.72-75, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2015

2015

Su Üzerinde Yaşam Yüzen Evler

TOKOL H. T.

TMMOB İçmimarlar Odası İçmimar Dergisi, cilt.38, ss.81-84, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2015

2015

Amatör Tekne Yapımcıları İçin Teknik Resim Dersleri 2 İzdüşüm Kavramı

TOKOL H. T.

Yelken Dünyası Dergisi, sa.370, ss.42-45, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2015

2015

Amatör Tekne Yapımcıları İçin Teknik Resim Dersleri 1 Teknik Resim Nedir Malzemeleri Nelerdir

TOKOL H. T.

Yelken Dünyası Dergisi, sa.369, ss.58-61, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Geleneksel Türk Evinde Yalınlık Safranbolu Kaymakamlar Evi Örneğinde İç Mekân Donatıları

Tokol H. T.

Sanat Tasarım Dergisi, sa.5, ss.15-24, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Yat İç Mekan Tasarımı 4

TOKOL H. T.

TMMOB İçmimarlar Odası İçmimar Dergisi, ss.93-96, 2010 (Hakemsiz Dergi)

2010

2010

Yat İç Mekan Tasarımı 3

TOKOL H. T.

TMMOB İçmimarlar Odası İçmimar Dergisi, ss.100-103, 2010 (Hakemsiz Dergi)

2010

2010

Yat İç Mekan Tasarımı 2

TOKOL H. T.

TMMOB İçmimarlar Odası İçmimar Dergisi, ss.104-107, 2010 (Hakemsiz Dergi)

2010

2010

Yat İç Mekan Tasarımı 1

TOKOL H. T.

TMMOB İçmimarlar Odası İçmimar Dergisi, ss.98-101, 2010 (Hakemsiz Dergi)

2002

2002

İstanbul ve Mobilya Sergisi

TOKOL H. T.

Mimarlık Dekorasyon Dergisi, sa.106, ss.86, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Kendi Yönelen Su Geçirmez Havalandırma Bacası

Tokol H. T.

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2018

2018

2018

Düşey Sirkülasyon Araçlarından Merdivenlerde Basamak Dengeleme Konusu ve Mevcut Uygulamalara Eleştirel Yaklaşım

Tokol H. T.

2. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, sa.36934, ss.515-522

2016

2016

Motokaravan Örneğinde Mobil Mekan ve İnsan İlişkisi

TOKOL H. T.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2. Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2016, ss.122-123

2016

2016

Yüzen Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar

Tokol H. T.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2016, ss.154-163

2015

2015

Yatlarda İç Mekan Tasarımının Geçmişten Günümüze Değişim Süreci

Tokol H. T.

IFAS 2015 Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Konya, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2015, ss.1189-1213

2015

2015

Yatlarda İç Mekan Tasarımı ve İç Mimarın Tasarım Sarmalındaki Yeri

Tokol H. T.

4. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2015

2015

2015

Yatlarda Mekan Tasarımına Denizcilik Temelli Yaklaşımın Önemi

Tokol H. T.

2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2015

2014

2014

Kent Mobilyasının Kentsel Dönüşüm ve Kent Kimliğinin Belirlenmesi Sürecindeki Önemi ve Yerel Yönetimlerin Sürece Katkısı

Tokol H. T.

1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2014, ss.1169-1180

2014

2014

Motoryatlardan Yelkenli Yatlara Yönelen Kullanıcı Beklentilerinin Yelkenli Yatlarda Mekan Tasarımı Üzerindeki Etkileri

Tokol H. T.

Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 - 25 Ekim 2014, ss.68-72

2014

2014

Sanat ve Tasarım Eğitiminde Teknik Resim Dersinin Yaratıcılık Üzerindeki Etkileri ve Yaklaşım Önerileri

Tokol H. T.

Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2014

2014

2014

Konutlarda Çatının İç Mimariye ve Mekan Tasarımına Yansıması ve Çatı Katı Örneği

Tokol H. T.

7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Nisan 2014, ss.275-283

2013

2013

Çağdaş Yat Tasarımında Geleneksel Biçim Malzeme ve Yöntem Uygulamasının Kullanıcı Üzerindeki Etkileri

Tokol H. T.

3. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2013, ss.232-236

2011

2011

Uzunyol Yelkenli Teknesi Yosun un Dünya Seyahati Sonrası Bakım Onarım ve Restorasyon Çalışmaları

Tokol H. T.

1. Ulusal Yat Tasarımı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2011

2010

2010

Şirket i Hayriye den Günümüze Vapurlarda Yaşam ve Mekan İlişkisi

Tokol H. T.

2. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.364-365

2010

2010

Influences of Turkish Bath Culture on Western Origin Bath Design

Tokol H. T.

5th International Student Triennial International Symposium on East of the West – West of the East; New Approaches in Art and Design, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Haziran 2010

2009

2009

Geleneksel Türk Alış Veriş Mekanları ve Günümüze Etkileri

Tokol H. T.

4. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Cairo, Mısır, 2 - 07 Kasım 2009, ss.143-150

2009

2009

City of The Mud Brick Skyscrapers Shibam

Tokol H. T.

SERES’09 1. International Ceramic, Glass, Enamel, Glaze and Pigment Congress, Eskişehir, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2009, ss.807-815

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii

TOKOL H. T.

Sanat ve İnancın Mekansal Buluşması, , Editör, Nişantaşı Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.20-24, 2016

Patent

2017

2017

Kendi Yönelen Su Geçirmez Havalandırma Bacası

Patent

Tescil Edildi, İlk Tescil

Sanatsal Etkinlik

Aralık 2020

Aralık 2020

Sehpa Tasarımları Sergisi

Tokol H. T.

Mart 2015

Mart 2015

”Şeffaf Mat” Tasarım Sergisi

Tokol H. T.

Ocak 2015

Ocak 2015

"Onbirartıbir" Tasarım Sergisi

Tokol H. T.