Assoc. Prof.

HAKKI TONGUÇ TOKOL


Faculty of Fine Arts

Interior Design

Department of Interior Architecture and Environmental Design

Education Information

2007 - 2013

2007 - 2013

Competence In Art

Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Scıence, Interıor Archıtecture Art Major(Profıcıency In Arts), Turkey

1993 - 1996

1993 - 1996

Post Graduate

Marmara University, Institute of Social Sciences, Turkey

1988 - 1992

1988 - 1992

Under Graduate

Marmara University, Faculty of Fine Arts, Interior Design, Turkey

Dissertations

2013

2013

Competence In Art

Okyanusaşırı Uzunyol Yelkenli Gezi Yatlarında Yaşam, Mekan ve Donanım ilişkisi

Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Scıence

1996

1996

Post Graduate

Alış Veriş Merkezleri Çevre ve Mekan İlişkisi

Marmara University, Institute Of Social Sciences

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Interior Architecture and Environmental Design

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Associate Professor

Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Interior Design

2014 - 2016

2014 - 2016

Lecturer

Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Interior Design

1999 - 2014

1999 - 2014

Lecturer

Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Interior Design

1994 - 1999

1994 - 1999

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Interior Design

1993 - 1994

1993 - 1994

Research Assistant

Marmara University, Institute Of Social Sciences

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Interior Design

2019 - Continues

2019 - Continues

Vice Dean

Marmara University, Faculty Of Fine Arts

2019 - Continues

2019 - Continues

Member of the Senate

Marmara University

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Interior Design

2018 - 2020

2018 - 2020

Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Marmara University

2015 - 2019

2015 - 2019

Deputy Head of Department

Marmara University, Faculty of Fine Arts, Interior Design

2012 - 2015

2012 - 2015

Deputy Head of Department

Marmara University, Faculty of Fine Arts, Interior Design

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Yatlarda Ergonomi, İşlev, Biçim ve Malzemenin Donatılar Üzerindeki Etkisi

ÖZER P., TOKOL H. T.

International Design and Art Journal, vol.3, no.1, pp.117-131, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Marina İşletmelerinde Kullanıcı, İşlev, Mekân İlişkisi ve Ataköy Marina Örneğinde Kurumsal Kimliğin Tasarıma Yansıması

Tokol H. T.

IDA: International Design and Art Journal, vol.2, no.2, pp.248-261, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Yat İç Mekân Tasarımında Tek Gövdeli İle Çift Gövdeli (Katamaran) Yatların Karşılaştırılması

Tokol H. T.

JIA JOURNAL (IJIIA) Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi, vol.5, no.11, pp.59-84, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Amatör Tekne Yapımcıları İçin Teknik Resim Dersleri 4 Örnek Bir Yelkenli Tekne Projesinin Analizi

TOKOL H. T.

Yelken Dünyası Dergisi, no.372, pp.46-49, 2015 (National Non-Refereed Journal)

2015

2015

Amatör Tekne Yapımcıları İçin Teknik Resim Dersleri 3 Çok Amaçlı Teknikler

TOKOL H. T.

Yelken Dünyası Dergisi, no.371, pp.72-75, 2015 (National Non-Refereed Journal)

2015

2015

Su Üzerinde Yaşam Yüzen Evler

TOKOL H. T.

TMMOB İçmimarlar Odası İçmimar Dergisi, vol.38, pp.81-84, 2015 (National Non-Refereed Journal)

2015

2015

Amatör Tekne Yapımcıları İçin Teknik Resim Dersleri 2 İzdüşüm Kavramı

TOKOL H. T.

Yelken Dünyası Dergisi, no.370, pp.42-45, 2015 (National Non-Refereed Journal)

2015

2015

Amatör Tekne Yapımcıları İçin Teknik Resim Dersleri 1 Teknik Resim Nedir Malzemeleri Nelerdir

TOKOL H. T.

Yelken Dünyası Dergisi, no.369, pp.58-61, 2015 (National Non-Refereed Journal)

2014

2014

Geleneksel Türk Evinde Yalınlık Safranbolu Kaymakamlar Evi Örneğinde İç Mekân Donatıları

Tokol H. T.

Sanat Tasarım Dergisi, no.5, pp.15-24, 2014 (National Refreed University Journal)

2010

2010

Yat İç Mekan Tasarımı 4

TOKOL H. T.

TMMOB İçmimarlar Odası İçmimar Dergisi, pp.93-96, 2010 (National Non-Refereed Journal)

2010

2010

Yat İç Mekan Tasarımı 3

TOKOL H. T.

TMMOB İçmimarlar Odası İçmimar Dergisi, pp.100-103, 2010 (National Non-Refereed Journal)

2010

2010

Yat İç Mekan Tasarımı 2

TOKOL H. T.

TMMOB İçmimarlar Odası İçmimar Dergisi, pp.104-107, 2010 (National Non-Refereed Journal)

2010

2010

Yat İç Mekan Tasarımı 1

TOKOL H. T.

TMMOB İçmimarlar Odası İçmimar Dergisi, pp.98-101, 2010 (National Non-Refereed Journal)

2002

2002

İstanbul ve Mobilya Sergisi

TOKOL H. T.

Mimarlık Dekorasyon Dergisi, no.106, pp.86, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Kendi Yönelen Su Geçirmez Havalandırma Bacası

Tokol H. T.

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 November 2018

2018

2018

Düşey Sirkülasyon Araçlarından Merdivenlerde Basamak Dengeleme Konusu ve Mevcut Uygulamalara Eleştirel Yaklaşım

Tokol H. T.

2. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, no.36934, pp.515-522

2016

2016

Motokaravan Örneğinde Mobil Mekan ve İnsan İlişkisi

TOKOL H. T.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2. Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2016, pp.122-123

2016

2016

Yüzen Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar

Tokol H. T.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, pp.154-163

2015

2015

Yatlarda İç Mekan Tasarımının Geçmişten Günümüze Değişim Süreci

Tokol H. T.

IFAS 2015 Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Konya, Turkey, 12 - 13 November 2015, pp.1189-1213

2015

2015

Yatlarda İç Mekan Tasarımı ve İç Mimarın Tasarım Sarmalındaki Yeri

Tokol H. T.

4. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2015

2015

2015

Yatlarda Mekan Tasarımına Denizcilik Temelli Yaklaşımın Önemi

Tokol H. T.

2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2015

2014

2014

Kent Mobilyasının Kentsel Dönüşüm ve Kent Kimliğinin Belirlenmesi Sürecindeki Önemi ve Yerel Yönetimlerin Sürece Katkısı

Tokol H. T.

1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 11 May 2014, pp.1169-1180

2014

2014

Motoryatlardan Yelkenli Yatlara Yönelen Kullanıcı Beklentilerinin Yelkenli Yatlarda Mekan Tasarımı Üzerindeki Etkileri

Tokol H. T.

Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 25 October 2014, pp.68-72

2014

2014

Sanat ve Tasarım Eğitiminde Teknik Resim Dersinin Yaratıcılık Üzerindeki Etkileri ve Yaklaşım Önerileri

Tokol H. T.

Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 May 2014

2014

2014

Konutlarda Çatının İç Mimariye ve Mekan Tasarımına Yansıması ve Çatı Katı Örneği

Tokol H. T.

7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2014, pp.275-283

2013

2013

Çağdaş Yat Tasarımında Geleneksel Biçim Malzeme ve Yöntem Uygulamasının Kullanıcı Üzerindeki Etkileri

Tokol H. T.

3. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 April 2013, pp.232-236

2011

2011

Uzunyol Yelkenli Teknesi Yosun un Dünya Seyahati Sonrası Bakım Onarım ve Restorasyon Çalışmaları

Tokol H. T.

1. Ulusal Yat Tasarımı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 - 29 September 2011

2010

2010

Şirket i Hayriye den Günümüze Vapurlarda Yaşam ve Mekan İlişkisi

Tokol H. T.

2. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.364-365

2010

2010

Influences of Turkish Bath Culture on Western Origin Bath Design

Tokol H. T.

5th International Student Triennial International Symposium on East of the West – West of the East; New Approaches in Art and Design, İstanbul, Turkey, 8 - 09 June 2010

2009

2009

Geleneksel Türk Alış Veriş Mekanları ve Günümüze Etkileri

Tokol H. T.

4. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Cairo, Egypt, 2 - 07 November 2009, pp.143-150

2009

2009

City of The Mud Brick Skyscrapers Shibam

Tokol H. T.

SERES’09 1. International Ceramic, Glass, Enamel, Glaze and Pigment Congress, Eskişehir, Turkey, 12 - 14 October 2009, pp.807-815

Patent

2017

2017

Kendi Yönelen Su Geçirmez Havalandırma Bacası

Patent

Registered / Approved, The Invention Registration Number: TR 2015 00182 B , Initial Registration;

Artistic Activity

December 2020

December 2020

Sehpa Tasarımları Sergisi

Tokol H. T.

March 2015

March 2015

”Şeffaf Mat” Tasarım Sergisi

Tokol H. T.

January 2015

January 2015

"Onbirartıbir" Tasarım Sergisi

Tokol H. T.