Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Relationship between vasomotor symptoms and metabolic syndrome in postmenopausal women

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.46, sa.10, ss.4157-4166, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Galectin-3 as a novel biomarker in women with PCOS

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, cilt.298, sa.4, ss.821-825, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cardiotrophin-1 as a new metabolic biomarker in women with PCOS

GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY, cilt.34, sa.9, ss.781-783, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Cystatin C, a novel cardiometabolic risk marker in women with polycystic ovary syndrome

GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY, cilt.32, sa.6, ss.457-459, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Birinci Trimester Tarama Programı Kromozomal Anomalileri Tanımada Ne Kadar Etkindir

Trkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, cilt.13, sa.2, ss.113-116, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Struma ovari: üçüncü basamak bir merkezin 3 yıllık deneyimi

36. Zeynep Kamil Jineko-patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Eylül 2018, ss.27

Türkiye’de Gebelerde Trimesterler Arasında Cinsel Fonksiyonun Değişimi

2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017