Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vakıf Temelli Bir Finansman Modeli Osmanlı Para Vakıfları

Düşünce Dergisi, sa.2, ss.94-101, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Vakıf ve Medeniyet

İyilik, sa.116, ss.10-15, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı Para Tarihi Üzerine Asırlık Çalışmalar

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi TALİD, cilt.1, sa.1, ss.443-448, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Toplumuna Özgü Bir Finansman Modeli Para Vakıfları

Çerçeve, cilt.16, sa.48, ss.124-128, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı Toplumunda Yetimlerin Himayesi ve Eytam Sandıkları

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.14, ss.103-121, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayatını Vakfeden Bir Saraylı Gülfem Hatun

Vakıflar Dergisi, ss.94-98, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Toplumunda Yetimler

Sosyal Politikalar Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.74-77, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı Vakıf Hukuku Çalışmaları

TALİD Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.513-552, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Mahallesi Sosyal Kontrol ve Kefalet Sistemi

Marife, cilt.1, sa.1, ss.129-151, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Kemal in Para Vakıflarına Dair Risalesi

islam araştırmaları dergisi, cilt.4, ss.31-41, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fethi Gedikli, Osmanlı Şirket Kültürü: XVI-XVII. Yüzyıllarda Mudarebe Uygulaması

islam araştırmaları dergisi, cilt.3, sa.3, ss.273-275, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sofyalı Bali Efendi nin Para Vakıflarıyla İlgili Mektupları

islam araştırmaları dergisi, sa.3, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Para Vakıflarıyla İlgili Önemli Bir Belge

İLAM Araştırma Dergisi, cilt.3, sa.2, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bostancıbaşı Abdullah Ağa ve Vakıfları

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu IX, 11 - 13 Kasım 2016, cilt.2, ss.117-132

Vakıf ve Eğitim: Osmanlılarda Eğitim Hizmetlerinin Finansmanı (Klasik Dönem)

Uluslararası Osmanlı Medreseleri Sempozyumu, 04 Mayıs 2018 - 05 Mayıs 2017

BOSTANCIBAŞI ABDULLAH AĞA VE VAKIFLARI

9. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2016

Financing Education and Waqfs in the Ottomans

International Symposium on Waqf and Higher Education (ISWHE 2016), Kuala-Lumpur, Malezya, 28 - 30 Mayıs 2016, ss.187-188

SİNAN EKONOMİSİ Mimar Sinan ın Eserlerinin Finansmanına Dair Bir İnceleme

Mimar Sinan ve Su Uluslararası Sempozyum, 8 - 10 Nisan 2016

Ottoman Cash Foundations A Historical Model for Islamic Finance

2nd International Islamic Finance and Economics Conference, İstanbul, Türkiye, 19 Kasım 2015

Kemurazâde Seyfeddin Fehmi b Ali nin Saraybosna da Ebniye i Hayriyye nin Musavver Tarihi Başlıklı Çalışması Üzerine Değerlendirmeler

5th International Congress Islamic Civilization in the Balkans, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 21 - 23 Mayıs 2015

İbrahim Halebi nin Mültekal l Ebhur Adlı Eserindeki Vakıf Hukuku ile İlgili Ahkam Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu Bildirileri, 21 - 24 Aralık 2009, cilt.2, ss.57-62

Osmanlı Toplumunda Birarada Yaşama Tecrübesi Hasköy Örneği İstatistiksel Bir Analiz Denemesi

Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Birarada Yaşaması İstanbul Tecrübesi, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010

Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Tecrübesi: Hasköy Örneği

Din ve Dünya Barışı Uluslararası Sempozyum, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2007

Maraşlı Bir Osmanlı Âlimi Saçaklızâde Mehmed Efendi ve Eserleri

I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2004, cilt.1, ss.53-68

Kanûnî Dönemi Üsküdar Para Vakıfları

Üsküdar Sempozyumu I, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2003

Osmanlı Devleti nde Eğitim Hizmetlerinin Finansmanı

Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim: Milletlerarası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Nisan 1999, ss.133-143

Kitap & Kitap Bölümleri

Vakıf

Medeniyetimizin Dili, , Editör, Kent Merkezi Derneği, İstanbul, ss.113-133, 2018

Vakıf ve Eğitim: OsmanlılardaEğitim Hizmetlerinin FinansmanI

Osmanlı Medreseleri: Eğitim, yönetim ve Finans, , Editör, Mahya Yayıncılık, İstanbul, ss.341-357, 2018

Ali Haydar Efendi ve Osmanlı Vakıf Hukuku

II Türk Hukuk Tarihi Kongresi Bildirileri cilt II, Fethi Gedikli, Editör, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.289-300, 2016

İstanbul Vakıfları Tarihi

Büyük İstanbul Tarihi VI, Coşkun Yılmaz, Editör, İBB Kültür A.Ş:, İstanbul, ss.118-151, 2015

Darülfünûn İlahiyat Sempozyumu 18 19 Kasım 2009 Tebliğleri

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul, 2010

Vakıf medeniyeti ve para vakıfları

Türkiye Finans Katılım Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009

Osmanlı Devleti’nde Eğitim Hizmetlerinin Finansmanı

Türkler, , Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.1616-1625, 2002

Ansiklopedide Bölümler

İslam Ansiklopedisi DİA XLIV

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.366-366, 2013

İslam Ansiklopedisi DİA XLIII

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.40-40, 2013

İslam Ansiklopedisi DİA XXXIX

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.86-86, 2010

İslam Ansiklopedisi DİA XXXVII

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.69-69, 2009

İslam Ansiklopedisi DİA

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss., 2007

İslam Ansiklopedisi DİA XXXIII

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.232-232, 2007

İslam Ansiklopedisi DİA XXXIV

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.72-72, 2007

İslam Ansiklopedisi cilt 34

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss., 2007

İslam Ansiklopedisi DİA XXVIII

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.453-453, 2003