Vakıf ve Eğitim: Osmanlılarda Eğitim Hizmetlerinin Finansmanı (Klasik Dönem)


ÖZCAN T.

Uluslararası Osmanlı Medreseleri Sempozyumu, 04 Mayıs 2018 - 05 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri