Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1999 - 2005 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

 • 1997 - 1999 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

 • 1989 - 1993 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Doktora

  Selüloz ve Dekstranın Akrilatlarla Kopolimerizasyonu

  Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

 • 1999 Yüksek Lisans

  “Bazı Vinil ve Akril Monomerlerle Selüozun ve Nişastanın Graft Kopolimerizasyonu”

  Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce