Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2015 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 1997 - 2015 Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2011 - Devam Ediyor Erasmus Koordinatörü

  Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

 • 2011 - Devam Ediyor Koordinatör Yardımcısı

  Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 2015 - 2018 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Research Project

 • Lisans Fizikokimya II

 • Lisans Physical Chemsitry Lab I

 • Lisans Kimyasal Kinetik

 • Lisans GENERAL CHEMISTRY I

 • Lisans Kuramsal Kimya

 • Lisans Chemical Kinetics

 • Lisans Fizikokimya Laboratuarı I

 • Yüksek Lisans Polimer Jeller ve Ağ yapılar

 • Yüksek Lisans Polimerlerin Fiziksel Kimyası

 • Yüksek Lisans Polimerlerin Fizikokimyası I

 • Lisans General Chemistry I

 • Lisans Basic Chemistry

 • Lisans General Chemistry Lab I

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Fizikokimya Laboratuarı II

 • Lisans Kimyasal Kinetik

 • Lisans Kataliz ve Adsorpsiyon

 • Lisans Çekirdek Kimyası