Education Information

Education Information

 • 1999 - 2005 Doctorate

  Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Chemistry, Turkey

 • 1997 - 1999 Postgraduate

  Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Chemistry, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Selüloz ve Dekstranın Akrilatlarla Kopolimerizasyonu

  Marmara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

 • 1999 Postgraduate

  “Bazı Vinil ve Akril Monomerlerle Selüozun ve Nişastanın Graft Kopolimerizasyonu”

  Marmara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English