Education Information

Education Information

 • 2003 - 2008 Doctorate

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) (Tezli), Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Marmara University, Faculty of Health Education, Sağlık Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Öğretmen adaylarının, gelecek zaman algıları, akademik alandaki arzularını erteleme konusundaki isteklilikleri, algılanan araçsallıkları, sosyo-ekonomik düzeyleri ve akademik başarıları arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler örüntüsü

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) (Tezli)

 • 2003 Postgraduate

  Kartal Mesleki Eğitim Merkezi birinci sınıf öğrencilerine yönelik ilk yardım ünitesi için işbirliğine dayalı yöntem ile düzenlenen eğitim durumunun öğrenciler üzerindeki etkisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) (Tezli)