Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anarşik Safsatalar: Benhtam'ın Doğal Haklar Eleştirisi

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.723-795, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uyuşmazlık Çözümünde Bir Araç Olarak Kadın: Kullanma-Takas-Tüketme

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.1973-1987, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnsan Hakları: Hukuk ile Ahlak Arasında

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.193-222, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğal Hukuku Yeniden Ziyaret- Kitap Değerlendirmesi: John Finnis, Doğal Hukuk ve Doğal Haklar (Çeviri)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.64, ss.915-930, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gelecek Nesillerin Haklarına Gewirth Formülü: Bireyden Topluma Doğru

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.72, ss.293-310, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kelsen’in Temel Norm Kuramı (Çeviri)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.62, ss.1169-1193, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uyuşmazlık Çözümüne Llewellyn’in Gözünden Bakmak: Hukuk Uğraşları Kuramı

Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, cilt.19, ss.991-1006, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nesiller Arası Adalete Faydacı Yaklaşım

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.61, ss.749-771, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Egemene Reddiye: Hart’ın Austin Eleştirisi

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.27-53, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Politika Olarak Hukuk: Adalet Ve Yarar (Çeviri)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.61, ss.429-456, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap değerlendirmesi: Yabanıl Toplumda Suç ve Gelenek

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.175-189, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Wesley Newcomb Hohfeld’in Temel Hukuk Kavramlarına Kısa Bir Bakış

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , cilt.8, ss.9-27, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Francis Fukuyama ve Tarihin Sonu Tezi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , cilt.5, ss.233-252, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

H. L. A. Hart’ın Yaklaşımıyla Hukuk Kavramı

HFSA Prof Dr. Adnan Güriz Anısına, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-V Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2010, cilt.23

Kitap & Kitap Bölümleri

H.L.A. Hart’a göre Hukuk-Ahlak İlişkisi

H.L.A. Hart ve Hukuk-Ahlak Ayrımı , Sercan Gürler, Editör, Tekin Yayınevi, İstanbul, 2017

Hukukun Geometrisi: Christopher Columbus Langdell

Prof. Dr. Adnan Güriz'e Armağan, Saim Üye,Eylem Ümit Atılgan,İrem Akı,Zeynep İspir,Funda Kaya, Editör, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, ss.255-274, 2016

H.L.A. Hart’ın Hukuk Kavramı

Oniki Levha Yayıncılık , İstanbul, 2014