Hukuk ve Edebiyat Yazıları


Şahin Ceylan Ş. (Editör)

Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021

  • Basım Tarihi: 2021
  • Yayınevi: Oniki Levha Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Bu kitapta, her şeyden önce insanın, farklı edebiyat eserlerine yansıyan farklı halleri yer almaktadır. Verili çevre, kültürel kodlar, yerleşik alışkanlıklar, toplumsal kurallar metinden metine değişiklik gösterir; çehreler, cinsiyetler, huylar, yaşlar, davranışlar değişir. Yine de aralarında kurulabilecek ortaklık, insanın, salt pozitif hukukla sınırlı olmamak kaydıyla, toplumsal kurallarla örülü yaşantısı içerisinde var olma, varlığını sürdürme gayretidir.(ARKA KAPAKTAN)