Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Anarşik Safsatalar: Benhtam'ın Doğal Haklar Eleştirisi

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.723-795, 2020 (National Refreed University Journal)

Women as a Vehicle in Dispute Resolution: Use-Barter-Disposal

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.1973-1987, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Human Rights: Between Law and Morals

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.193-222, 2019 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Doğal Hukuku Yeniden Ziyaret- Kitap Değerlendirmesi: John Finnis, Doğal Hukuk ve Doğal Haklar (Çeviri)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.64, no.3, pp.915-930, 2015 (National Refreed University Journal)

Kitap İncelemesi: Hamide Topçuoğlu, XX inci Yüzyılda Tabii Hukuk Rönesansı

Hukuk Kuramı, vol.2, no.2, pp.29-36, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Gelecek Nesillerin Haklarına Gewirth Formülü: Bireyden Topluma Doğru

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.72, no.1, pp.293-310, 2014 (National Refreed University Journal)

Kelsen’in Temel Norm Kuramı (Çeviri)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.62, no.4, pp.1169-1193, 2013 (National Refreed University Journal)

Uyuşmazlık Çözümüne Llewellyn’in Gözünden Bakmak: Hukuk Uğraşları Kuramı

Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, vol.19, no.2, pp.991-1006, 2013 (National Refreed University Journal)

Nesiller Arası Adalete Faydacı Yaklaşım

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.61, no.2, pp.749-771, 2012 (National Refreed University Journal)

Politika Olarak Hukuk: Adalet Ve Yarar (Çeviri)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.61, no.1, pp.429-456, 2012 (National Refreed University Journal)

Kitap değerlendirmesi: Yabanıl Toplumda Suç ve Gelenek

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.175-189, 2009 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Wesley Newcomb Hohfeld’in Temel Hukuk Kavramlarına Kısa Bir Bakış

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.8, no.1, pp.9-27, 2009 (National Refreed University Journal)

Francis Fukuyama ve Tarihin Sonu Tezi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , vol.5, no.11, pp.233-252, 2006 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnsan Hakları Hukuki Haklar Mıdır?

Anayasa Hukukundaki Gelişmelerin Işığında Kamu Hukuku Sempozyumu, 30 - 31 July 2021 Sustainable Development

Duties and Responsibilities beyond the Decades

18th Annual International Conference on Law, 12 - 15 July 2021

Mrs Dalloway Bize Ne Söyler?

Küresel Salgında Dünyaya Felsefeyle Bakınca, İstanbul, Turkey, 4 - 05 December 2020

Rex Martin'in Haklar Sistemi

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar IX, İstanbul, Turkey, 2 - 04 October 2019

A Survey on Rex Martin's Theory of Rights

10th Meeting on Ethics&Political Philosophy at the University of Minho, Braga, Portugal, 13 - 15 June 2019

Nesiller Arası Adalet: Hak ile Fayda Arasında

HFSA Prof. Dr. Adnan Güriz Anısına, İstanbul, Turkey, 13 - 17 September 2012

Uyuşmazlık Çözümünde Yargı Alternatifleri

Yargı: Kurallar, Kurumlar, Kararlar Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 30 April - 02 May 2009, pp.188-196

Rights of the Future Generations

Intersections of Law and Culture: Human Rights, Bellinzona, Switzerland, 23 - 25 September 2011

The Effects of Economic Development on Future People

ISUS VI:Conference of International Society for Utilitarian Studies, Lucca, Italy, 23 - 25 June 2011 Sustainable Development

H. L. A. Hart’ın Yaklaşımıyla Hukuk Kavramı

HFSA Prof Dr. Adnan Güriz Anısına, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-V Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 17 September 2010, vol.23

H.L.A. Hart: .The Seperation of Law and Morals

5th Annual International Conferance on Philosophy, Athens, Greece, 31 May - 02 June 2010, pp.13-14

20. Yüzyılda Doğal Hukukun Yeniden Doğuşu

Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu Anısına, Ankara, Turkey, 01 June 2010

Books & Book Chapters

Duties and Responsibilties Beyond the Decades

in: A Contemporary Anthology of Law, David A. Frankel, Editor, Athens Institute for Education and Research, Athens, pp.141-150, 2022

H.L.A. Hart’ın Hukuk Kavramı

Oniki Levha Yayıncılık , İstanbul, 2021

Hak Kavramı: Toplumdan Bireye Doğru

Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021

Hukuk ve Edebiyat Yazıları

Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021

H.L.A. Hart’a göre Hukuk-Ahlak İlişkisi

in: H.L.A. Hart ve Hukuk-Ahlak Ayrımı , Sercan Gürler, Editor, Tekin Yayınevi, İstanbul, 2017

Hukukun Geometrisi: Christopher Columbus Langdell

in: Prof. Dr. Adnan Güriz'e Armağan, Saim Üye,Eylem Ümit Atılgan,İrem Akı,Zeynep İspir,Funda Kaya, Editor, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, pp.255-274, 2016