Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Türk Edebiyatında Lehliler

Osmanlı Araştırmaları, vol.4, pp.257-280, 2006 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

Edebiyatımızda Akrabalıklar: Ahmet Midhat Efendii-Muallim Naci

Aydın Türklük Bilgisi Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ahmet Midhat Efendi: Avrupa’da Bir Cevelan

Dergâh, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Gece Bestesi Şiiri Hakkında Bir Tahlil Denemesi

Türk Edebiyatı, pp.31-35, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Anadolu Yollarında Üç Yazar

Türk Edebiyatı, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Nihat Sami Banarlı’xxnın Ders Kitapları

Kubbealtı Akademi Mecmuası, pp.57-65, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Tuncu Canlandıran İlah: Roden

Türk Edebiyatı, pp.8-10, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Süleyman Nazif’ten Hz. İsa’ya Açık Mektup

Türk Edebiyatı, pp.16-18, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Ahmet Midhat Efendi’xxnin Romanlarında Bilgi, Hayal ve Tecrübenin Yeri

Journal of Turkish Studies, pp.313-327, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yolcu Nereye Gidiyorsun Romanı

Kubbealtı Akademi Mecmuası, pp.53-63, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Halide Edip Adıvar’xxda İstanbul

Dergah, pp.8-11, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Türk Edebiyatında Endülüs İmajı

İslamiyat, pp.89-104, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadın Yazarlarımızın Fatih’xxe ve İstanbul’xxun Fethine Bakışları

Kubbealtı Akademi Mecmuası, vol.32, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Abdülhak Hâmit Tarhan’xxın Eserlerinde Osmanlı Tarihi

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.107-114, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Kadın Yazarın Dili Kullanma Şekli: Makbule Leman’ın Söz Varlığı

XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı, 25 - 28 September 2017

Yeni Türk Edebiyatında Öncü Kadın Yazarlar

Eskar 2. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Sempozyumu, Turkey, 07 March 2017 - 08 March 2018

Çanakkale Savaşı Edebiyatı

Çanakkale 1915 Tarih, Ekonomi, Edebiyat ve Sanat, 18 - 19 March 2016

Tahsin Yücel’in Sonuncu Romanının Çağrıştırdıkları

Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı, 15 - 17 April 2015

Behçet Necatigil’xxin Radyo Oyunlarında Dili Kullanma Sanatı

Vı. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 20 - 25 October 2008

Alain ve Cahit Sıtkı’xxnın Birleşen Şiir Görüşleri

Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu, 7 - 09 October 2010

Tanpınar’xxdan Cümleler ve Yorumları

Doğumunun 110. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu, Turkey, 30 - 31 May 2011

Halikarnas Balıkçısı’xxnda Kara-Deniz İnsanı Farkı

II. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 9 - 12 May 2011 Sustainable Development

Cengiz Dağcı’xxda Hayat-Eser İlişkisi

Cengiz Dağcı Toplantısı MÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Turkey, 31 March 2011 Sustainable Development

Türk Edebiyatında Rumeli Şivesi

V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 25 - 28 September 2010, pp.273-283

Mavi Yolculuklar Çerçevesinde Sebahattin Eyüboğlu

I. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 22 - 25 October 2007

Selim İleri ve Hatırlamanın Sanatı

Edebiyat Hayatının 40. Yılında Selim İleri, Turkey, 02 April 2007

The 93 War in Turkish Art and Literature

The Ottoman-Russian War of 1887-1878, 13 - 14 December 2005, pp.306-320

Books & Book Chapters