Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Inflation threshold and the effects on economic growth

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.27, ss.85-106, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Enflasyon Eşiği ve Ekonomik Büyümeye Etkisi

İktisat İşletme Ve Finans, cilt.27, ss.85-106, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Inflation - Interest Rate - Exchange Rate Dilemma: Turkish Reality During The GEG Program

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.18, ss.153-165, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Eğitim ve Büyüme İlişkisi Eşik Otoregresif Yaklaşım

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.1-36, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye cumhuriyet Tarihinde Eğitim ve Büyüme İlişkisi Eşik Otoregresif Yaklaşımı

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.1-36, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FOREIGN TRADE BALANCE AND NON-LINEAR COINTEGRATION: THE CASE OF TURKEY

ICOPEC 2018 9. International Conference on Political Economy, ATİNA, Yunanistan, 6 - 09 Eylül 2018, ss.161-172

Inflationary Effects of Energy Prices in Turkey: A Regime-Switching Approach

International Conference on Advances in Economics and Emerging Global Issues inManagement, Social Sciences Humanities, Cape-Town, Güney Afrika, 1 - 02 Aralık 2017

Dış Ticaret Dengesi İçin Doğrusal Olmayan ARDL Yöntemine Farklı Bir Yaklaşım

XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017

THE RELATIONSHIP AMONG NATURAL GAS PRICE AND ECONOMIC GROWTH FOR RUSSIA TAR MODEL

II: Balkan Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium, St. Petersburg, Rusya, 9 - 13 Kasım 2015, ss.54

The relationship among natural gas prices and econometric growth for Russian TAR Model

II. Black Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium, 9 - 13 Ekim 2015

Faiz Oranı Enflasyon İlişkisi İkilemi Türkiye Gerçeği

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUMON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCHAND STATISTICS, 7 - 12 Mayıs 2015

Evaluating the nonlinear linkage between gold prices and stock market index using Markov-Switching Bayesian VAR models

4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2014, cilt.210, ss.408-415 identifier

Cari işlemler dengesi rejim değişim modelleri ile modellenebilir mi

8. ekonometri ve istatistik sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2007

Cari İşlemler Dengesi Rejim Değişim Modelleri ile Modellenebilir mi

VIII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Evaluating the Nonlinear Linkage between Gold Prices and Stock Market Index Using Markov Switching Bayesian VAR models

Istanbul As a Global Financial Center, Bildirici Melike, Zehir, Editör, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , London, ss.47-64, 2017

İktisat Teorisinde Son Dönem Gelişmeler

Ekonomik Konjonktür, , Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, ss.422-460, 2015