Dış Ticaret Dengesi İçin Doğrusal Olmayan ARDL Yöntemine Farklı Bir Yaklaşım


AKGÜL Ş. I. , ÖZDEMİR YAZGAN S. D. , ÇEVİK E.

XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017