Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Ölümünün 100. Yılında Bir Dava Gazetecisi: Gaspıralı İsmail”,

İNSAN VE İNSAN, sa.3, ss.51-60, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sosyal Dışlanma Cenderesinde Kadın İntiharı Haberlerine Yönelik Bir Analiz Çalışması

2. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi ”Kadın ve Yoksulluk”, İstanbul, Türkiye, 03 Mart 2016

Kentleşme ve Şehir Haberciliği (Bursa Örneğinde)

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2013, cilt.5, ss.1285-1296

Doğu Batı Ekseninde Medyada Hegemonya ve Sessizlerin Söz Hakkı Al Jazeera English Örneği

Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2010, ss.702-713

Yeni Medyada Özdenetim Mekanizması Olarak Okur Temsilciliği

” Medya ve Etik Sempozyumu, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Dil ve İletişim

Siyasal Dilin Satır Arası, Kübra Güran Yiğitbaşı - Ayşe Gül Soncu, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.37-58, 2018 Creative Commons License

Dil ve İletişim

Siyasal Dilin Satır Arası, Kübra Güran Yiğitbaşı, Ayşe Gül Soncu, Editör, Çizgi, ss.37-58, 2018

HABER YAZMAK

Der Yayınları, İstanbul, 2013