Publications & Works

Articles Published in Other Journals

“Ölümünün 100. Yılında Bir Dava Gazetecisi: Gaspıralı İsmail”,

İNSAN VE İNSAN, no.3, pp.51-60, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Dışlanma Cenderesinde Kadın İntiharı Haberlerine Yönelik Bir Analiz Çalışması

2. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi ”Kadın ve Yoksulluk”, İstanbul, Turkey, 03 March 2016 Sustainable Development

Kentleşme ve Şehir Haberciliği (Bursa Örneğinde)

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Turkey, 6 - 08 June 2013, vol.5, pp.1285-1296 Sustainable Development

Doğu Batı Ekseninde Medyada Hegemonya ve Sessizlerin Söz Hakkı Al Jazeera English Örneği

Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi Uludağ Üniversitesi, Bursa, Turkey, 14 - 16 October 2010, pp.702-713

Yeni Medyada Özdenetim Mekanizması Olarak Okur Temsilciliği

” Medya ve Etik Sempozyumu, Turkey, 7 - 09 October 2009

Books & Book Chapters

Dil ve İletişim

in: Siyasal Dilin Satır Arası, Kübra Güran Yiğitbaşı - Ayşe Gül Soncu, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.37-58, 2018 Creative Commons License

Dil ve İletişim

in: Siyasal Dilin Satır Arası, Kübra Güran Yiğitbaşı, Ayşe Gül Soncu, Editor, Çizgi, pp.37-58, 2018

HABER YAZMAK

Der Yayınları, İstanbul, 2013