Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Selçuklu'nun İktidarAlâmeti Sikkeler

Derin Tarih, no.12, pp.100-105, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Selçuklu Türkiyesi’nde Bir Mekân Adı: İrmanhane

TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, no.12, pp.115-120, 2014 (Other Refereed National Journals)

Vekîl-i hâsslık ve Selçuklu Saraylarında Üstâdü’d-dârlık

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, no.14, pp.1-10, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye'de Selçuklu Meskûkâtının Meseleleri Hakkında Bazı Tespitler

Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri, Konya, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.465-469

Selçuklu Türkiyesi'ne Ait Arşiv Belgeleri Hakkında Bazı Tespitler

Türkiye'de Selçuklu Meskûkâtının Meseleleri Hakkında Bazı Tespitler, Konya, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.791-796

Sultan Alp Arslan’ın Darp Ettirdiği Sikkeler

Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslarası Sempozyumu, 26 - 28 April 2018

İlk Müslüman Türk Devletlerinde Hanedan Üyelerinin Unvanları

Afyonkarahisar I. Türk Tarihi Sempozyumu Türklerde Devlet, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.497-515

Üsküdar Mihrimah Sultan (İskele) Camii Haziresi Mezartaşları

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu IX, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2016, vol.2, pp.133-202

Sivil Toplum Açısından Selçuklu Türkiyesi’nde Vakıflar

Vakıf ve Sivil Toplum Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 May 2016, pp.65-74

Türkiye Selçuklu Sikkelerinde Unvan Lâkab ve Künyeler

Birinci Uluslararası Anadolu Para tarihi ve Numismatik Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 February 2013, vol.1, pp.361-368

XIV Yüzyılda Zile de Bir Kolonizatör Şeyh Nusret Zaviyesi Vakıfları ve Halifeleri

Tokat Sempozyumu, Tokat, Turkey, 1 - 03 November 2012, vol.1, pp.98-99

Selçuklu Türkiyesinde Medrese Eğitiminin Bilinmeyenleri Üzerine Bazı Tespitler

II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Selçuklular Devrinde Bilim ve Düşünce (XI-XIII. Y.Y.), Konya, Turkey, 19 - 22 October 2011, vol.1, pp.103

İstanbul da Hayat ve Ölüm Hazire Kültürü

Tarih İçinde İstanbul Uluslararası Sempozyum, 14 - 17 December 2010, vol.1, pp.321-326

Selçuklu Devletlerinde Saray Emirlerinin Tayin Görev ve Yetkileri Üzerine Bazı Tespitler

I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 27 - 30 September 2010, vol.1, pp.94

Selçuklu Sikkelerinde Ok ve Yay Figürü

XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 24 September 2010, vol.1, pp.100

Selçuklu Şehir Tarihi Açısından Sivas Gök Medrese (Sahibiye Medresesi) Vakfiyesi

Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu, Konya, Turkey, 7 - 08 October 2008

Erzen de Basılan İlhanlı Sikkeleri

I. Uluslararası Batman ve Çevresi Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Batman, Turkey, 15 - 18 April 2008, vol.1, pp.257-264

İlk Selçuklu Sikkesi Arslan Yabgu nun 415 (1025) Yılında Kermîne de Bastırdığı Dirhem

II. Uluslararası Nümismatik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 31 August 2008, vol.1, pp.10

Üsküdar Nalçacı Şeyh Halil Efendi haziresi Mezartaşları

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V, 1-5 Kasım 2007, 1 - 05 November 2007, vol.2, pp.329-378

Üsküdar Yeni Valide Camii Haziresi Mezartaşları

Üsküdar Sempozyumu IV, Turkey, 3 - 05 November 2006

Sivas Gölova da Şeyh Kara Yakub Köyü Şeyh Kara Yakub Zaviyesi ve Vakıfları

Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas, Turkey, 21 - 25 May 2007, vol.1, pp.63-68

Beğşehir de Para Basma Faaliyeti

I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, Konya, Beyşehir, Turkey, 11 - 13 May 2006, vol.1, pp.82

XIV Yüzyılda Sivas ta Kapsamlı Bir Sosyal Dayanışma Kurumu Dârü r râha Vakfı ve Kuruluş Tarihi Meselesi

Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas, Turkey, 29 September - 01 October 2005, vol.1, pp.399-405

A Study on the Coins of Tughril Beg the Sultan of the Great Seljuqs

XIII Congreso Internacional de Numismática, Madrid, 15 - 19 September 2003, vol.2, pp.1599-1608

Üsküdar Şemsî Ahmed Paşa Camii Hazîresi Mezartaşları

Üsküdar Sempozyumu I, Turkey, 23 - 25 May 2003, vol.2, pp.26-58

Eğirdir Mevlevîhânesi ve Germiyanoğlu Musa Bey in Temlîki ile Sultan Veled in Vakfı

Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleriyle Eğirdir, I. Eğirdir Sempozyumu, Isparta / Eğirdir, Turkey, 31 August - 01 September 2001, vol.1, pp.575-596

Books & Book Chapters

Büyük Selçuklu Devleti

in: Ötüken'den Kırım'a Türk Dünyası Kültür Tarihi, Ahmet Kanlıdere,İlyas Kemaloğlu, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.205-228, 2020

Selçuklu Şehirlerinde Asayişin Temini

in: Türk Polis Tarihinin Kökenleri, Yiğit, Yücel, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.163-170, 2017

İstanbul’un Tarihî Müslüman Mezarlıkları

in: Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Coşkun Yılmaz, Editor, İBB Kültür A.Ş., İstanbul, pp.428-457, 2015

Türkiye Selçuklularında Devlet Yönetimi

in: İhtişamlı Bir İmparatorluk Görkemli Bir Miras Selçuklular, Sevgi Kutluay, Seracettin Şahin, Editor, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul, pp.55-74, 2015

Selçuklu Türkiyesi’nde Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat

in: Anadolu Selçuklu Uygarlığının İzinde, M. Baha Tanman, Editor, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, pp.29-37, 2014

Devlet Teşkilatı, Kültür ve Medeniyet

in: Türkiye Selçuklu Tarihi, Gülay Öğün Bezer, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, pp.182-208, 2013

Kültür ve Medeniyet

in: Büyük Selçuklu Tarihi, Gülay Öğün Bezer, Editor, Anadolu Üniversitesi yayınları, pp.194-213, 2011

Büyük Selçuklu Devlet Teşkilatı

in: Büyük Selçuklu Tarihi, Gülay Öğün Bezer, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.172-192, 2011

Episodes in the Encyclopedia

Selçuklu Dönemi Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat Genel Bakış

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.437-443, 2017 Sustainable Development

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, pp.384-385, 2008

Encyclopedia of the Ottoman Empire

Facts on File, pp.515-517, 2008

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, pp.522-522, 2008

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, pp.410-411, 2007

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, pp.313-314, 2006

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, pp.84-85, 2001

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, pp.115-116, 2001

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, pp.160-161, 2000

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, pp.47-49, 2000

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, pp.45-46, 2000

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, pp.29-29, 1999

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, pp.63-64, 1994

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, pp.369-369, 1993

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, pp.541-542, 1992