Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Müftülüklere Nikâh Kıyma Yetkisinin Verilmesi

Barobirlik , vol.30, pp.20-22, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Troya Hazinesi Üzerinde Türkiye’nin Hakları

Bilim ve Ütopya , no.120, pp.40-44, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Akreditifte Hile

İstanbul Barosu Dergisi , vol.67, pp.777-791, 1993 (Non Peer-Reviewed Journal)

Incoterms-FOB ve CIF Sözleşmeler

Argumentum , vol.3, no.26, pp.421-428, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

Milli Banka-Yabancı Banka-Çokuluslu Banka

Argumentum , vol.1, no.11, pp.160-164, 1991 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

10 Aralık Kadınlar Mitingi

10 Aralık Kadınlar Mitingi, İstanbul, Turkey, 10 December 2022

The Restitution of Cultural Property by Litigation: Turkiye’s Experience

The Role of UNESCO Convention Concerning the Protection of Cultural Properties and Aspects of Improving Their Implementations, Baku, Azerbaijan, 06 December 2022

Türkiye’den Kaçırılan Kültür Varlıklarının İadesi: Dava Yolu

Kültürel Miras Akademisi Başlıyor, 22 November 2022

Singapur Konvansiyonu m. 5(1)

Arabuluculuk Okulu: Singapur Konvansiyonu 1 Paneli, Turkey, 13 April 2022

10 Aralık 1919 Kastamonu Mitinginin Milli Mücadele Bağlamında Değerlendirilmesi

Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılı Kastamonu ve İstiklal Yolu, Ankara, Turkey, 18 December 2019, pp.223-228

Tahkimde Uyuşmazlığın Esasına Uygulanan Hukuk

Tahkim ve Uygulanacak Hukuk, İstanbul, Turkey, 07 October 2020

Talebin Red Nedenleri (m. 5/f.2)

Singapur Sözleşmesi’nin Yürürlüğe Giriş Gününde Singapur Sözleşmesi’ne Genel Bakış Webinarı, İstanbul, Turkey, 12 September 2020

Suriyelilerin Hukuki Statüsü

Uluslararası Göç Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 07 March 2020

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun Uygulama Alanı

Milletlerarası Tahkim, İstanbul, Turkey, 29 March 2019

Kapitülasyonlar

Lozan 94. Yıl Türk Milletinin Diplomatik Zaferi, İstanbul, Turkey, 21 July 2017, pp.38-55

İmalatçının Sorumluluğu

10. Yılında MÖHUK Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 08 December 2017, pp.394-420

Müftü Nikahı

Müftü Nikahı, Uzunköprü Belediyesi, Edirne, Turkey, 23 December 2017

Sözleşmesel İlişkide Yabancılık Unsuru ve Hukuk Seçimi

Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular, Eskişehir, Turkey, 21 - 22 April 2016, pp.423-488

Tahkim Anlaşmasının Geçersizliğine Dayanan Tenfiz Engelleri

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Güncel Gelişmeler, İstanbul, Turkey, 14 October 2016, pp.115-124

Lozan da Ermeni Yurdu Meselesi

Lozan Diplomatik Zaferinin 93. Yılı, İstanbul, Turkey, 21 July 2016, pp.55-70

The Recovery of Archaeological Objects Covered by Blanket Legislation The Turkish Experience

Study Forum: Institute of Art &Law, London, United Kingdom, 27 - 29 June 2015

The Protection of Ancient Books and Manuscripts The Turkish Experience

The Written Heritage of Mankind in Peril: Thefts, Retrieval, Sale and Restitution of Rare Books, Maps, and Manuscripts, London, United Kingdom, 26 - 28 June 2015

Türkiye’nin Anayasal Anlamda Dünyadaki Yeri ve Başkanlık Sistemi

Türkiye’nin Anayasal Anlamda Dünyadaki Yeri ve Başkanlık Sistemi, Kastamonu Barosu, Kastamonu, Turkey, 03 April 2015

Beyond the Law: Fighting Illicit Traffic on the Field (Round Table)

All Art and Cultural Heritage Law Conference, Geneve, Switzerland, 13 - 14 June 2014

Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması

Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 26 December 2013

Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması

Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması, Silahlı Kuvvetler Akademisi, İstanbul, Turkey, 18 December 2013

The Return of Illegally Exported Cultural Property: Turkish Experience

United Nations Office on Drugs and Crime: Workshop on “Registration and Recovery of Cultural Property, Tehran, Iran, 8 - 09 July 2013

Mechanism for Registration of Cultural Property in Turkey

United Nations Office on Drugs and Crime: Workshop on “Registration and Recovery of Cultural Property, Tehran, Iran, 8 - 09 July 2013

Akreditif İlişkisinde UTO Kurallarının (UCP 600) Bankalar Arası İlişkiye Etkisi

İpek Yolu Canlanıyor: Türk-Çin Hukuk Zirvesi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 June 2012, pp.347-363

Tapu Kanunu m 35

Yabancıların Taşınmaz Edinimlerinde Güncel Tartışmalar, İstanbul Barosu, İstanbul, Turkey, 22 February 2012, pp.38-50

The International Jurisdiction of Turkish Courts

The International Jurisdiction of Turkish Courts, ZhongNan University of Economics and Law, Wuhan, China, 25 November 2012

The Recognition and Enforcement of Foreign Jugdments in Turkey

Reopening the Silk Road, In the Legal Dialogue Between China and Turkey & Annual Meeting of Hubei International Law Society, Wuhan, China, 24 November 2012

Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması ile ilgili Türk Mevzuatı

Fight Against Illicit Traffic of Cultural Property in South-East Europe, Gaziantep, Turkey, 19 - 21 November 2012

Lozan Antlaşması m. 39 Çerçevesinde Anadil Kullanımı

Özgürlük ve Bağımsızlık Belgesi Lozan 89. Yılında, İstanbul, Turkey, 21 July 2012, pp.37-48

Haksız Fiillerden Doğan Uyuşmazlıklarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Yapılan Değişikliklerin Milletlerarası Usul Hukukuna Etkisi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 24 February 2012

Uluslararası Sözleşmeler Çerçevesinde Kaçırılan Kültür Varlıklarının İadesi

İstanbul Vakıf Camilerinden Çalınan Kültür Varlıkları Uluslararası Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 23 - 28 May 2011

Kişilik Haklarının Korunması

Kişilik Haklarının Korunması, Silahlı Kuvvetler Akademisi, İstanbul, Turkey, 12 May 2011

Anadilde Eğitim ve İki Dilli Yaşam Talepleri

Anadilde Eğitim ve İki Dilli Yaşam Talepleri, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Turkey, 03 March 2011

Ülkelerarası Evlat Edinme

Uluslararası Aile Hukuku, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 24 May 2009, pp.609-618

Ulusal Kültür Mirasının Korunmasında Hukuki Düzenlemeler

Koruma Yaratıcılık İstanbul’un Kültür Miras Alanlarının Korunması için Karşılaştırmalı Yaratıcılık Deneyimleri , İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2010

Sevr Antlaşmasında Azınlık Meselesi

Sevr Antlaşması, İstanbul Barosu, İstanbul, Turkey, 07 July 2010, pp.53-68

Lozan Müzakerelerinde Azınlık Meselesi

Lozan, İsmet İnönü Müzesi, İstanbul, Turkey, 24 July 2010

The Recovery of Cultural Property Removed Out of Turkey Under the Turkish Blanket Legislation

Turkey in a Global Context: Law and Legal Information, İstanbul, Turkey, 11 - 15 October 2009, vol.38, no.2, pp.177-184

Kişilik Haklarının Korunması

Kişilik Haklarının Korunması, Silahlı Kuvvetler Akademisi, İstanbul, Turkey, 10 June 2010

AB Hukukunun Türkiye Üzerindeki Etkisi

AB Hukukunun Türkiye Üzerindeki Etkisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, İstanbul, Turkey, 16 May 2010

Heybeliada Ruhban Okulu

Heybeliada Ruhban Okulu, Harp Akademileri, İstanbul, Turkey, 07 April 2010

Heybeliada Ruhban Okulu

Heybeliada Ruhban Okulu, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Turkey, 03 March 2010

Heybeliada Ruhban Okulu

Heybeliada Ruhban Okulu, Avrupa Aydınlar Ocağı, İstanbul, Turkey, 19 February 2010

Kişilik Hakları ve İmalatçının Sözleşme Dışı Sorumluluğu

Avrupa'da Devletler Özel Hukuku ve Yeni Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun Borçlar Ve Ticaret Hukukuna İlişkin Hükümleri, İstanbul, Turkey, 7 - 09 July 2008, pp.219

Türkiye-AB İlişkileri: Patrikhane ve HRO

Türkiye’nin Stratejik Konularında Bilgilendirme Seminerleri, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü , İstanbul, Turkey, 09 September 2009

Türk Kültür Varlıkları Hukuku

Koç Üniversitesi & Santa Clara University Summer School, İstanbul, Turkey, 18 July 2009

Heybeliada Ruhban Okulu'nun Hukuki Konumu

1844’den Günümüze Heybeliada Ruhban Okulu, İstanbul Barosu , İstanbul, Turkey, 22 June 2009, pp.101-118

Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakemlerin Esasa Uygulayacakları Hukuk

II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 February 2009, pp.371-378

Patrikhane ve HRO

21. Yüzyılda Kimlik Algısı ve Mikro Milliyetçilik, ULIT Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi , İzmir, Turkey, 12 May 2009

Fener-Rum Patrikhanesi ve Ruhban Okulu

Fener-Rum Patrikhanesi ve Ruhban Okulu, Harp Akademileri, İstanbul, Turkey, 02 April 2009

Medyada Kadının Kişilik Hakkı

Medya ve Kadın, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 06 March 2009

Lozan Müzakerelerinde Azınlık Meselesi

85. Yılında Lozan Antlaşması, İstanbul, Turkey, 22 July 2008, pp.65-81

Günümüz Türk Hukuku

Türk Hukukunun Dünü ve Bugünü, İslâm Araştırmaları Merkezi, İstanbul, Turkey, 09 August 2008

Türk Kültür Varlıkları Hukuku

Koç Üniversitesi & Santa Clara University Summer School, İstanbul, Turkey, 17 July 2008

5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Devletler Özel Hukuku Açısından İncelenmesi

Son Değişikliklerle Vakıflar Yasası, İstanbul, Turkey, 28 March 2008, pp.379-391

Milletlerarası Özel Hukukta İnternet Yoluyla Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlalleri

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi, Bilişim Hukuku Sertifika Programı, İstanbul, Turkey, 13 May 2007

Türk Kültür Varlıkları Hukuku

Koç Üniversitesi & Santa Clara University Summer School, İstanbul, Turkey, 10 July 2007

Lozan Müzakerelerinde Patrikhanenin Hukuki Statüsü

84. Yılında Lozan Antlaşması, İstanbul Barosu, İstanbul, Turkey, 20 July 2007, pp.32-47

Avrupa Birliğinde Avrupa Vakfı Statüsü

Vakıflar Haftası Sempozyum, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, 09 May 2006, pp.55-60

The Protection of Cultural Properties in Turkey

Schutz nationaler und privater Kulturgüter, Veranstaltet von der Deutsch-Türkischen Juristenvereinigung, e.V., Hamburg In Kooperation mit der Koç University, School of Law, İstanbul, Turkey, 23 - 25 June 2004, pp.23-41

Akreditif, Ticari Hayattaki Yeri ve Hukuki Niteliği

Akreditif, Ticari Hayattaki Yeri ve Hukuki Niteliği, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi, Erzincan, Turkey, 01 December 1998

Books & Book Chapters

MÖHUK'ta Uygulanacak Hukukun Lex Fori'ye Göre Belirlenmesi: Eleştirel Bir Yaklaşım

in: MÖHUK'ta Reform, Özel Sibel, Erkan Mustafa, Pürselim Hatice Selin, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.27-47, 2023

Tahkimde Uyuşmazlığın Esasına Uygulanan Hukuk

in: Tahkim ve Uygulanacak Hukuk, Akıncı Ziya,Demirkol Berk, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.193-221, 2021

PESTLE Analizi

in: Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri , Bakoğlu Refika,Yıldız Müge Leyla, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.101-122, 2016 Creative Commons License

Türk Sinemasının 100. Yılında Sansür ve Telif Hakkı

in: Türk Sinemasının 100. Yılına Armağan, Prof. Dr. Nurşen Mazıcı, Editor, Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.159-182, 2015

Fener-Rum Patrikhanesi ve Ruhban Okulu

IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2008

Heybeliada Ruhban Okulu ve Patrikhane

İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2007

Avrupa Birliği’nde Şirketlerin Yerleşim Serbestisinin Lex Societatis ile Olan İlişkisi

in: Erdoğan Teziç'e Armağan, Köksal Bayraktar, Editor, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.905-914, 2007

Avrupa Adalet Divanı’nın Inspire Art Kararı

in: Prof. Dr. Tuğrul Ansay'a Armağan, Prof. Dr. Sabih Arkan,Doç. Dr. Aynur Yongalık, Editor, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.461-476, 2006

Kültür Varlığı Koleksiyoncuları Lehine Getirilen Yönetmelik Değişikliğinin Danıştay Kararları Eşliğinde İrdelenmesi

in: Doç. Dr. Mehmet Somer'in Anısına Armağan, Murat Yusuf Akın, Editor, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, pp.661-672, 2006

Kültür Varlığı Koleksiyoncuları Lehine Getirilen Yönetmelik Değişikliğinin Danıştay Kararı Eşliğinde İrdelenmesi

in: Doç. Dr. Mehmet Somer’e Armağan, , Editor, Beta Yayıncılık, İstanbul, pp.661-672, 2006

Milletlerarası Özel Hukukta İnternet Yoluyla Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlalleri

in: Bilişim Hukuku, Mete Tevetoğlu, Editor, Kadir Has Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.482-502, 2006

Basın Yoluyla Kişilik Hakkı İhlali Davalarında Yetkili Mahkemenin Tesisinde Ele Alınan Haksız Fiilin İka Yeri Kuralına Avrupa Adalet Divanı Tarafından Getirilen Yorum: Fiona Shevill and Others v. Pres Alliance SA Davası

in: Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, Selçuk Öztek,Kamil Yıldırım,Nevhis Deren Yıldırım, Editor, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, pp.263-279, 2003

Milletlerarası Özel Hukukta İmalatçının Sorumluluğu

in: Prof. Dr. Nuri Çelik'e Armağan, Komisyon, Editor, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, pp.874-952, 2001

Kültür Varlıklarının İadesi Davalarında Davacı İçin Önemli Bir Engel: Zamanaşımı Meselesi

in: Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan, Kollektif, Editor, İstanbul Üniversiteis Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı, İstanbul, pp.277-293, 1999

Çalınan Yada Yasadışı Olarak İhraç Edilen Kültürel Objelerin İadesi ile İlgili 1995 Unidroit Konvansiyonu

in: Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay’'ın Hatırasına Armağan , İsmail Esin, Editor, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, pp.509-534, 1999

Laws Regarding the Protection of the Cultural Heritage of Turkey

in: The Law of Cultural Property and Natural Heritage: Protection, Transfer, and Access, Marilyn E Phelan, Editor, Kalos Kapp Pr, Illinois, pp.1-13, 1998

The Extraterritorial Application of the EEC Competition Rules

in: Mahmut R. Belik’e Armağan, Kollektif, Editor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, pp.337-356, 1993

Akreditif ve Hukuki Niteliği

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1991

Metrics

Publication

174

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

21

H-Index (TrDizin)

3

Project

2

Thesis Advisory

45

Open Access

38
UN Sustainable Development Goals