Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi: Singapur Konvansiyonu


Creative Commons License

Özel S.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.1190-1210, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 25 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.33433/maruhad.667653
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1190-1210

Özet

Uluslararası ticari meselelerde arabuluculuk bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak uygulanmaktadır. Ancak tahkim kadar sıklıkla tercih edilmemektedir; zira hakem kararları bütün dünyada New York Konvansiyonu’na göre kolayca icra edilebilmekte iken arabuluculuk sonucu yapılan sulh anlaşmaları salt maddi hukuk sözleşmesi olarak nitelendirilmektedir. Bu yüzden sınır-ötesi ticari uyuşmazlıklarla ilgili arabuluculuk sonucu varılan sulh anlaşmalarının icrasını mümkün kılan bir uluslararası düzenleme yapılması gerektiği savunulmuş, böylelikle arabuluculuğun kullanımının gelişeceği ileri sürülmüştür. Sonuç olarak Uluslararası Ticaret Hukuku ile ilgili Birleşmiş Milletler Komisyonu (UNCITRAL) Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Singapur Konvansiyonunu hazırlamıştır. Bu makale Singapur Konvansiyonu’na göre sulh anlaşmalarının icrasını irdelemeyi amaçlamaktadır.